Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Czyżowicach imienia Wincentego Woźniaka

   


Sądeczanin z urodzenia - Czyżowianin i człowiek Śląska z wyboru.

"Nie to cieszy człowieka co zdobyte (...), 
ale to, co nieosiągalne (...)
to, co rośnie z trudem mozolnego wysiłku".
W. Woźniak

   "Historia oświaty powszechnej w Czyżowicach sięga drugiej połowy XIX wieku. W tym czasie oddano do użytku mały budynek z dwiema salami lekcyjnymi, kuchnią i trzema mieszkaniami. Nauka odbywała się w języku niemieckim. (Obecnie w tym budynku mieści się przedszkole).

   Od roku 1912 nauczanie przeniesiono do nowej szkoły posiadającej cztery sale lekcyjne. Nauka odbywała się w języku polskim. Kolejna ważna data w historii czyżowickiej oświaty to rok 1968, w którym podjęto trud rozbudowania szkoły. W 1973 roku oddano do użytku sześć sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelarię, pomieszczenia magazynowe z kotłownią centralnego ogrzewania..." - czytamy w starannie wydanym folderze z okazji nadania Szkole Podstawowej w Czyżowicach imienia Wincentego Woźniaka.

   Ta podniosła, w wielu momentach głęboko poruszająca uroczystość odbyła się w tej placówce 11 października b.r. Przybyło na nią wielu znakomitych gości: z Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, jego Delegatury w Rybniku, ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. oraz z Zarządu, Rady Gminy, Urzędu i Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach. Licznie reprezentowane były gminne placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja). Gośćmi szczególnymi, honorowymi uroczystości byli członkowie najbliższej rodziny Patrona Szkoły - jego dwaj synowie, córka i wnuki. Zebranych na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej w imieniu gospodarzy serdecznie powitała Justyna Brysz.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego zaproszonych gości powitali uczniowie.
"Dzień dobry, to uśmiech dzieci, to chleb i sól..." zaśpiewał, w pięknych strojach śląskich, dziewczęcy chór szkolny pod batutą Janiny Gimpel.

   Program artystyczny, w którego poetycką treść wpleciono historię pracowitego życia charyzmatycznego wychowawcy, znakomitego pedagoga i społecznika, byłego długoletniego kierownika czyżowickiej szkoły - Wincentego Woźniaka, zgromadzeni na uroczystości nagrodzili długimi, serdecznymi oklaskami.

   Pragnienie i piękne życzenia zarazem - "aby w naszej szkole panował dostatek dobrych uczniów, mądrych wychowawców i nauczycieli, a niesiony przez nich kaganek oświaty pozwalał ogrzewać się wszystkim w jego blasku i cieple - zawarte w końcowym fragmencie programu artystycznego, rozwinęła szeroko w swoim wystąpieniu dyrektor Czesława Sobik prezentując zebranym sylwetkę i dokonania Wincentego Woźniaka.

   Wystąpienie gości rozpoczęła Krystyna Durczok - Wójt Gminy Gorzyce. Przemawiając do zebranych podkreśla wagę tego wydarzenia w życiu szkoły i dla społeczności czyżowickiej. Wyraziła swoje uznanie dla tak trafnego wyboru Patrona Szkoły.
- "Wincenty Woźniak - silna i wyrazista osobowość, wielki i prawdziwy społecznik , wspaniały wychowawca i nauczyciel, dziś - człowiek legenda - zostawił po swoim 45.letnim pobycie wśród Czyżowian trwały ślad w ich sercach i umysłach. Był wzorem dla tych, wśród których żył, pracował i działał.

    Dobrze się stało, że teraz będzie także przykładem dla najmłodszego i dorastającego pokolenia Czyżowian" - powiedziała Wójt Gminy. Dziękując za wypromowanie tej pięknej postaci w środowisku podarowała szkole wielką księgę pamiątkową, pani Dyrektor wiązankę kwiatów i potwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr 26/329/02 z dnia 28 sierpnia 2002 "Akt nadania Szkole Podstawowej w Czyżowicach imienia Wincentego Woźniaka". Tekst "Aktu nadania" odczytała dyrektor Czesława Sobik, a uczestnicy uroczystości wysłuchali go na stojąco.

    Po tej ceremonii swoje wystąpienia kontynuowali zaproszeni goście. Hanna Świergolik, wizytator Śl. Kuratorium Oświaty w Katowicach odczytała list gratulacyjny Śl. Kuratora Oświaty. "Wincenty Woźniak - Patron Waszej Szkoły był przez wiele lat Waszym przewodnikiem duchowym. Jego czyny i słowa budowały. Łączyły w działaniu. Niech młodzież naśladuje swego mistrza, a nauczyciele niech czerpią z tego wzoru siłę na każdy dzień swego trudnego i odpowiedzialnego powołania" - mówiła pani wizytator. Odczytano także list gratulacyjny Starosty Wodzisławskiego Jerzego Rosoła. Z okolicznościowymi życzeniami przybyli także przedstawiciele klubu sportowego "Naprzód" Czyżowice.

   Z gratulacjami wystąpiła także Stefania Rodak, dyrektor miejscowego Gimnazjum.
"To ważny dzień dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Życzę, aby idee i słowa naszego Patrona były tutaj wprowadzane w czyn" - powiedziała. Do zebranych przemówili także nie ukrywając swoich emocji i wzruszenia synowie Wincentego Woźniaka.

   Dziękowali za pamięć o swoim ojcu i jego dokonaniach. Wspominali szczęśliwe lata swego dzieciństwa i młodości spędzone w Czyżowicach. 'Sądeczanin z urodzenia, ale Czyżowianin i człowiek Śląska z wyboru" - tak określali tożsamość swojego ojca. Wybór ojca na Patrona Szkoły w Czyżowicach uważają za niezwykły zaszczyt i największą nagrodę jaka mogła go spotkać. Oni także, jak ojciec zachowali Czyżowice w najlepszej pamięci, a teraz - uważają - te związki będą jeszcze silniejsze. Wracać będą we wspomnieniach jeszcze częściej.

   Oklaski i wręczone gościom honorowym kwiaty były najlepszym podziękowaniem za podzielenie się z uczestnikami uroczystości wspomnieniami, przemyśleniami i radością z zaszczytnego wyróżnienia jakie spotkało Wincentego Woźniaka i jego bliskich. Dyrektor Czesława Sobik podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w staraniach o wybór patrona i nadanie jego imienia szkole, a potem w przygotowaniu tej szkolnej uroczystości. Po tym wystąpieniu uczestnicy uroczystości udali się do najstarszej części budynku szkolnego gdzie odbyło się odsłonięcie (dokonał go najstarszy z żyjących uczniów Wincentego Woźniaka - Dominik Śmiatek) i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Złożono pod nią kwiaty. Wcześniej delegacja uczniów udała się z kwiatami na grób Patrona Szkoły.

  Tego dnia czyżowicka szkoła była otwarta dla wszystkich. Można było zaglądnąć do klas lekcyjnych, obejrzeć przygotowane przez uczniów pod okiem swoich nauczycieli ciekawe gazetki, wystawy i ekspozycje szkolnych pamiątek. Po tej wędrówce po szkolnych pomieszczeniach i korytarzach uczestnicy uroczystości spotkali się na uroczystym obiedzie, a potem przy kawie i domowym cieście rozmowom nie było końca. Wybór patrona szkoły, nadanie jej jego imienia otwierają bez wątpienia nowy etap w życiu i historii szkoły.

   Mieszkańcy Czyżowic - nauczyciele, uczniowie, ich rodzice i dziadkowie - wybrali patrona dla swej szkoły, który przeżył wśród nich większą część swego życia. Sprawdzał się przez 45 lat w codziennym pedagogicznym i społecznikowskim trudzie na oczach tej społeczności. Przez wiele trudnych lat. Uczył, wychowywał, doradzał, porywał do działań wszystkich; bez względu na wiek - swoich uczniów, ich rodziców i współmieszkańców sam będąc najlepszym przykładem i wspaniałym wzorem. Już wtedy znał prawdziwą wartość swoich korzeni i małych ojczyzn. W sposób niezrównany uczył do tej najmniejszej z ojczyzn - miłości, przywiązania i szacunku. Pracy na jej rzecz i dla jej ogólnego dobra. Od wielu lat szczególną dbałością o swoją małą ojczyznę - sołectwo, Czyżowianie spłacają Mu swój dług wdzięczności. Zaszczepioną przez Niego aktywność skutecznie spożytkowują w nowych coraz śmielszych działaniach na rzecz swojej społeczności. Uczestniczą w nich wszyscy - Ci, którzy się tu urodzili i Ci, którzy to miejsce jak On sobie upodobali i wybrali jako swoje miejsce na ziemi.

   Teraz wszyscy chcą, by Jego postać i działania inspirowały także czyżowickie dzieci i młodzież. Jego imię nosić będzie miejscowa Szkołą Podstawowa. Czy można sobie wymarzyć lepszy pomnik po śmierci? Czy można wystawić piękniejszy pomnik niż ten zapisany w sercach i umysłach Czyżowian - ludzką pamięć i wdzięczność przekazywaną z pokolenia na pokolenie? Gdyby dziś Wincenty Woźniak mógł przyjrzeć się życiorysom swoich wychowanków - byłby dumny.

Krystyna Okoń
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Listopad 2002.