Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Apel do Rodzicow mieszkańców Czyżowic

   

 
Śląski Kurator Oświaty wśród gorzyckich nauczycieli

   Tegoroczne (15. 10. b.r.) obchody Dnia Edukacji Narodowej w gorzyckim Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego miały szczególnie uroczysty charakter. Wśród znakomitych gości tej uroczystości na sali Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach znaleźli się przedstawiciele najwyższych władz oświatowych w regionie: Śląski Kurator Oświaty dr Jerzy Grad oraz Prezes Wojewódzkiego Oddziału ZNP Jerzy Surman.
Z Delegatury Śl. Kuratorium Oświaty w Rybniku przybyły wizytatorki: Halina Smaroń i Hanna Świergolik.

   Władze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. reprezentował Wicestarosta Czesław Karwot, zaś lokalne władze samorządowe - Wójt Gminy Krystyna Durczok, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pawelec. Spośród członków Zarządu Gminy na spotkanie z nauczycielami i pracownikami lokalnej oświaty przybyli Elżbieta Kołek, Bogdan Myśliwiec, Edward Płaczek oraz Edward Wrana.

   Ponadto - pracownicy Urzędu Gminy w Gorzycach: z-ca Wójta Helena Lazar, sekretarz Maria Władarz oraz skarbnik Bernadeta Grzegorzek. W urozystym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej - dyrektor Helena Łyp i główna księgowa Daniela Kowalska. W komplecie stawili się członkowie nowowybranego Zarządu Oddziału ZNP. Zgromadzonych na uroczystości zacnych gości, pedagogów czynnych i emerytowanych oraz pozostałych pracowników gminnej oświaty serdecznie powitał Prezes Oddziału ZNP w Gorzycach - Zenon Przybyła. Uczynił to w imieniu Zarządu Związku oraz - tradycyjnie współorganizujących to spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej - władz samorządowych gminy.
Wiele ciepłych słów, wyrazów uznania pod adresem gorzyckich pedagogów wypowiedział do zgromadzonych sali Śląski Kurator Oświaty dr Jerzy Grad. Kończące wystąpienie słowa: "Polska oświata jest wielka dzięki takim ludziom, jak państwo" - przyjęto serdecznymi oklaskami.

   Prezes Wojewódzkiego Oddziału ZNP w Katowicach Jerzy Surman, goszczący w gminie nie po raz pierwszy zwrócił uwagę na dobry klimat dla oświaty w gminie, wzorową współpracę Zarządu Oddziału ZNP z władzami samorządowymi gminy na towarzyszącą jej dobrą, pozbawioną zacietrzewienia atmosferę.

   Wójt Gminy Krystyna Durczok potwierdziła obustonne starania (władz gminy i zarządu Oddziału ZNP) o dbrą atmosferę współpracy na rzecz poprawy warunków finkcjonowania oświaty w gminie. Przypomniała efekty realizacji oświatowych inwestycji w gminie. Podziękoała pedagogom za całoroczny trud, za podejmowany wysiłek doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Życzyła - zdrowia, pomyślności i sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, szacunku i wdzięczności ze strony wychowanków i ich rodziców. 

   Do życzeń przyłączył się Wicestarosta Czesław Karwot. Wyraził swą radość z tytułu dużej liczby odznaczeń jaka w tym roku przypadła gorzyckim pedagogom. "Życzę Wam wielu utalentowanych, ciekawych świata i żądnych wiedzy wychowanków i wiele prawdziwej satysfakcji ze szlifowania tych talentów" - powiedział do zebranych na sali nauczycieli. Życzenia Prezesa Zenona Przybyły zakończone słowami: "Niech spełnią się Wasze marzenia i pragnienia!" tradycyjne "Sto lat" i uroczysty toast zakończyły tę część uroczystości. Po niej przystąpiono do wręczania, najbardziej zasłużonym - odznaczeń, wyróżnień oraz nagród.

   Na wniosek Zarządu Oddziału ZNP w Gorzycach, najwyższym odznaczeniem resortowym - Medalem Komisji Edukacj Narodowej uhonorowano: Ingę Płaczek - nauczyciela ze SP nr 2 w Gorzycach, Stanisława Wujca - dyrektora SP w Gorzycach,
oraz Macieja Cabaka - dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.
Odznaczenia wręczali: Śląski Kurator Oświaty dr Jerzy Grad, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZNP w Katowicach Jerzy Surman, Wójt Gminy Gorzyce Krystyna Durczok. Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymały: Stefania Rodak - dyrektor Gimnazjum w Czyżowicach, Bronisława Błatoń - dyrektor SP w Gorzycach. Brązowe Krzyże zasługi przypadły: Lucynie Gajdzie - dyr. Gimnazjum w Turzy Śl., Marii Wierzgoń - nauczycielowi SP w Gorzyczkach, Katarzynie Kurek - nauczycielowi Gimnazjum w Czyżowicach, Joannie Grabarczyk - nauczycielowi Gimnazjum w Czyżowicach,
Urszuli Tannenberg - nauczycielowi z Gimnazjum w Czyżowicach. Wręczenia dokonał wcześniej Wojewoda Śląski w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

   Na sali Domu Kultury w Gorzycach odznaczone obdarowano wiązkami kwiatów. Doroczne Nagrody Wójta Gminy Gorzyce otrzymały:  Maria Karczewska - dyrektor Przedszkola w Rogowie, Maria Sitek - dyrektor Przedszkola w Turzy Śl.,
Czesława Sobik - dyrektor SP w Czyżowicach, Felicja Kamczyk - dyrektor SP w Rogowie, Irena Sula - dyrektor SP w Turzy Śl., Halina Zbroja - dyrektor Gimnazjum w Rogowie, Krystyna Mucha - nauczyciel z SP nr 1 Gorzyce, Joanna Szurman - nauczyciel Gimnazjum w Turzy Śl. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Krystyna Durczok, Śląski Kurator Oświaty dr Jerzy Grad oraz dyrektor GZOF Helena Łyp.

   Z tytułu 25.lecia pracy zawodowej pamiątkowe zegarki otrzymały:
Grażyna Budkiewicz - nauczyciel z SP w Olzie, Irena Szweda - nauczyciel z SP w Olzie,
Urszula Sitko - nauczyciel z SP w Olzie, Jolanta Porwoł - nauczyciel z SP w Olzie, wręczali je: Wójt Gminy Gorzyce, Śląski Kurator Oświaty oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZNP w Katowicach.

   Odchodzace na zasłużoną emeryturę: Jadwigę Suchocką z SP w Bluszczowie,
Marię Bugla z Przedszkola w Rogowie, Martę Czaicką z Przedszkola w Gorzycach, Barbarę Bugla z SP w Rogowie oraz Halinę Koczy z Przedszkola w Gorzyczkach Zarząd Oddziału ZNP w Gorzycach obdarował specjalnymi upominkami.

   Uroczyste spotkanie pracowników gminnej oświaty z Okazji Dnia Edukacji Narodowej stało się także okazją do wręczenia aktów powołania (po wcześniej ogłoszonym konkursie) na stanowiska dyrektorów placówek przedszkolnych. Akty otrzymały:
Barbara Kuźnik - Przedszkole w Czyżowicach, Natalia Krótki - Przedszkole w Gorzycach, Ilona Procek - Przedszkole w Gorzyczkach, Danuta Szary - Przedszkole w Olzie, Maria Karczewska - Przedszkole w Rogowie, Maria Sitek - Przedszkole w Turzy Śl. Wręczlai je: Śląski Kurator Oświaty, Wójt Gminy Gorzyce oraz Zyta Czyż - członek Zarządu Oddziału ZNP w Gorzycach.

   W imieniu wszystkich uhonorowanych, wyróżnionych i nagrodzonych podziękował serdecznie Stanisław Wujec dyrektor SP w Gorzyczkach. Część artystyczną tego uroczystego spotkania pracownikó oświaty w naszej gminie wypełniły występy chóru szkolnego (dyrygent Janina Gimpel) ze Szkoły Podstawowej w Czyżowicach oraz zespołu muzycznego "Jack Band" z Gorzyc (Urszula Wachtarczyk - instrumenty klawiszowe, śpiew; Mariusz Makosz - perkusja, śpiew).


Krystyna Okoń 
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Listopad 2002.