Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Apel do Rodzicow mieszkańców Czyżowic

   


Czyżowice, dnia 3.XI.2002r

Szanowni Państwo,

   Gimnazjum w Czyżowicach powstało 1.09.1999r dzięki zagospodarowaniu łącznika budowlanego pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, wybudowaną dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Czyżowicach. Dzięki temu rozwiązaniu przysposobiono dla potrzeb dydaktycznych 1 salę lekcyjną, małą pracownię komputerową, natomiast 2 następne sale lekcyjne zajęto szkole podstawowej. W salach tych uczy się 145 uczniów - Ia,b; IIa,b; IIIa,b. Sytuacja lokalowa Gimnazjum w chwili obecnej, podobnie jak szkoły podstawowej, jest dramatyczna : 

  • przysposobione sale dydaktyczne nie spełniają norm dla prowadzenia zajęć lekcyjnych

  • ze względu na liczebność kształconej młodzieży ilość sal lekcyjnych jest zdecydowanie zbyt mała, w związku z czym dzieci i młodzież kształci się w systemie dwuzmianowym, kończąc zajęcia późno wieczorem 

  • ze względów lokalowych brak jest możliwości zorganizowania gabinetów i pracowni specjalistycznych ( np. do nauki języków obcych, fizyki, chemii itp.) co obecnie staje się standardem a nawet wymogiem, aby nasza młodzież zyskała wiedzę porównywalną z innymi ośrodkami 

  • z tych samych względów coraz trudniej zorganizować zajęcia pozalekcyjne bądź kółka zainteresowań, gdyż sale są zajęte dla realizacji zajęć programowych.

   Pomimo tych wszystkich trudności, a dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej, zainteresowaniu rodziców postępami w nauce swoich dzieci oraz samej młodzieży, która dostrzega potrzebę zyskania dobrego wykształcenia, Gimnazjum w Czyżowicach uzyskuje wyniki porównywalne, a nawet lepsze od gimnazjów w sąsiednich miejscowościach. 

   W świetle groźby zamknięcia Gimnazjum w Czyżowicach, ze względu na złą sytuację lokalową gimnazjum i szkoły podstawowej oraz ze względu na niedoposażenie dydaktyczne gimnazjum, pragniemy uświadomić rodzicom, z czym wiąże się zamknięcie Gimnazjum w Czyżowicach:

  • z wyborem gimnazjum, dla 12-letniego dziecka kończącego 6 klasę szkoły podstawowej, w sąsiednich miejscowościach,

  • dowozem dzieci do wybranego gimnazjum (przy małych odległościach urząd gminy nie ma obowiązku podstawiania "gimbusa"). Nawet kiedy jest on już przyznany, godziny dowozu i odwozu dostosowane są do zajęć dzieci najdłużej przebywających w szkole,

  • uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych wiąże się z indywidualnym dowozem i odwozem dzieci do szkoły 


   W świetle tych wszystkich faktów Rada Rodziców przy Gimnazjum w Czyżowicach powołała do działalności Komitet Rozbudowy Gimnazjum, który na początku swojej działalności wystosował do władz Gminy Gorzyce wniosek o rozbudowę Gimnazjum w Czyżowicach. 

   Komitet zwraca się również z apelem do rodziców, mieszkańców Czyżowic o rozważenie tych zagrożeń. Komitet liczy na wsparcie swojego wniosku przez mieszkańców Czyżowic przed władzami gminy oraz wyrażanie swojej woli budowy gimnazjum przed naszymi przedstawicielami w różnych jednostkach samorządowych.
Należy uświadomić sobie również, że Czyżowice są największą pod względem liczby mieszkańców wsią Gminy Gorzyce, posiadającą największą ilość podmiotów gospodarczych, a co się z tym wiąże wpłaty do funduszów gminnych z terenu Czyżowic są niemałe. 

   Nie dopuśćmy do tego, aby jedna z największych wsi Gminy Gorzyce miała najmniejsze gimnazjum lub by nasze dzieci musiały dojeżdżać do sąsiednich miejscowości. 


Rada Rodziców Gimnazjum w Czyżowicach
Społeczny Komitet Rozbudowy Gimnazjum w Czyżowicach
Dyrekcja Gimnazjum w Czyżowicach  
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Listopad 2002.