Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

  Witajcie w domu!
   

 
50.lecie działalności Domu Dziecka w Gorzyczkach

   Uroczyste obchody (21.09. b.r.) 50.lecia istnienia i funkcjonowania Domu Dziecka w Gorzyczkach rozpoczęły się Mszą św. w miejscowej kaplicy pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, celebrowaną przez proboszcza gorzyckiej parafii ks. Gintera Lenerta w intencji placówki, jej pracowników i wychowanków.

   W okolicznościowej homilii ks. proboszcz mówił o trudnej, odpowiedzialnej i pełnej poświęcenia pracy ludzi wśród dzieci pozbawionych naturalnych rodzin, osieroconych i odrzuconych. Dziękował serdecznie wychowawcom i pracownikom Domu Dziecka za podjęcie tego trudu, stworzenie ciepłego, pełnego miłości i życzliwości, bezpiecznego domu dzieciom, którym los odebrał oparcie we własnych rodzinach. 

   Prośba o błogosławieństwo dla tego domu, jego pracowników oraz wychowanków na wszystkie ich poczynania i życiowe drogi, a potem uroczyste "Te Deum" w podzięce za dar istnienia tego domu w parafii i gminie zakończyły tę część uroczystości. Po Mszy św. uczestniczący w niej pracownicy i wychowankowie Domu Dziecka, zaproszeni goście oraz mieszkańcy sołectwa udali się (na teren siedziby Domu) do parku okalającego placówkę. Tutaj w prawdziwie festynowej atmosferze odbyła się dalsza część uroczystości jubileuszowych.

   Usadowieni za stołami zastawionymi śląskim kołaczem, kawą i herbatą uczestnicy uroczystości wysłuchali najpierw okolicznościowego wystąpienia dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach Macieja Cabaka (fragmenty tego wystąpienia).

   "Witajcie w domu!" - na te proste, ale wymowne słowa wypowiedziane przez dyrektora - uwidocznione też wcześniej na transparencie przed bramą do domu oraz na jego frontonie - zgromadzeni odpowiedzieli długimi i serdecznymi oklaskami. Wśród powitanych przez dyrektora gości byli między innymi dawni dyrektorzy PDD w Gorzyczkach Augustyn Łakota i Edward Pala z żoną Iwoną, Wójt Gminy Gorzyce - Krystyna Durczok, z-ca przewodniczącego Rady Gminy w Gorzycach, radny z Gorzyczek - Janusz Zientek, proboszcz parafii w Gorzycach ks. Ginter Lenert, a z zewnątrz: Ewa Chrost - kierownik Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Irena Obiegły z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Św., Leokadia Pluta - sędzina Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., a także Krzysztof Pałyga - wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach, przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, delegacja dyrekcji, załogi i związków zawodowych KWK "Anna" w Pszowie, Henryk Grzegoszczyk - sołtys Gorzyczek, radni Gimny Gorzyce, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, przyjaciele i sponsorzy placówki oraz społeczność Gorzyczek.

   Część artystyczną jubileuszowego spotkania rozpoczęły polonezem do muzyki K. Ogińskiego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 (Kol. Fryderyk) w Gorzycach. Za taneczne umiejętności, piękne stroje i sceniczny wdzięk małych artystów widownia nagrodziła serdecznymi oklaskami.

   Furorę wywołały - pełne temperamentu i młodzieńczego uroku, zmieniające kilkakrotnie kostiumy do kolejnych występów - dziewczęta z zespołu mażoretek działającego przy KWK "Rydułtowy". W programie wystąpiły ponadto dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łaziskach Rybnickich. Swój znaczący udział w części artystycznej mieli też wychowankowie domu - jubilata. Występom wszystkich wykonawców towarzyszyła życzliwa uwaga i gorące brawa zgromadzonych na uroczystości..

   W przerwach pomiędzy kolejnymi występami głos oddano zaproszonym gościom.
Wójt Gminy Krystyna Durczok w swoim wystąpieniu dała wyraz radości z faktu, że może uczestniczyć w tak podniosłej dla wszystkich i wzruszającej przede wszystkim dla wychowanków uroczystości jubileuszowej. - "Wracacie do murów tego domu, ale przede wszystkim do jego ludzi, do wspomnień o jednych i drugich. Te odwiedziny po latach, to ogromna radość dla wychowawców i wychowanków" - mówiła pani wójt. Podziękowała dyrektorowi Maciejowi Cabakowi za odwagę stosowania w placówce nowatorskich metod pracy i organizacji życia w placówce i za jej asymilację ze środowiskiem lokalnym Gorzyczek. Życzyła placówce i jej pracownikom sukcesów wychowawczych, a wychowankom - radosnych powrotów do tego domu oraz napotykania dobrych i życzliwych ludzi na życiowych drogach, przede wszystkim - wiary we własne siły, w możliwość dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu.
W wystąpieniach kolejnych gości powtarzały się wyrazy uznania pod adresem dyrektora i pracowników Domu Dziecka oraz podziękowania za stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, pełnego ciepła i życzliwości domu dla dzieci pokrzywdzonych przez los. Wychowankom życzono jasnego jutra i życiowej stabilizacji w dorosłym życiu.
Janusz Zientek nazwał dyrektora M. Cabaka "ojcem wielodzietnej rodziny" . Jako takiemu, życzył mądrości, siły i hartu ducha w realizacji ojcowskich planów i zadań, a w przyszłości oglądania pozytywnych efektów swojej działalności. 
"W tym domu spotkałam i ciągle spotykam ludzi, którzy nie są urzędnikami. Kiedy na sali sądowej zapada decyzja o skierowaniu dziecka do Domu Dziecka w Gorzyczkach zawsze mam iskierkę nadziei na poprawę jego losu. Wiem - tu codziennie materializuje się maksyma, że "prawdziwym domem człowieka jest drugi człowiek". Tutaj też prawdziwie i najlepiej jak tylko można realizuje się hasło "Wszystkie dzieci są nasze" - mówiła sędzia Leokadia Pluta.

   W imieniu byłych wychowanków kwiaty na ręce dyrektora oraz słowa wdzięczności i serdecznej podzięki za troskę i uzyskane w tym domu życiowe oparcie, złożyła jego wychowanka Grazyna Jeleń, Jedna z prawie tysiąca wychowanków, dla których historyczny dzień 17 września 1952 otworzył drzwi Domu Dziecka w Gorzyczkach, domu darowanego im przez los w miejsce utraconego domu rodzinnego.

    Z tego domu, jak z gniazda, przez 50 lat "wyfruwali" jego wychowankowie w wielki świat. Teraz, do tego domu, jak do rodzinnego, wielu z różnych stron powróciło na czas tego pięknego jubileuszu. Na pewno z ciekawości, ale przede wszystkim - z wielkiej potrzeby serc, których cząstkę tutaj kiedyś pozostawili. Ci, którym nie dane było - jak np. Andrzejowi Olgierdowi Chmielewskiemu z Carlsbadu w Kalifirni (USA) - przekroczenie jego progów w ten uroczysty czas ślą listy i kartki z pozdrowieniami, życzeniami i zapewnieniami, ze pamiętają. Czyż może być piękniejsza rzecz dla tych wszystkich, którzy temu domowi i jego dzieciom przez wszystkie lata jego istnienia z przekonaniem oddawali swoje serce, umiejętności zawodowe, czas.

   Cieszę się, że po latach opiekunowie i podopieczni będą mogli się spotkać i wspominać chwile spędzone w tej placówce, cieszącej się w regionie opinią "DOBREGO DOMU DLA DZIECI" - napisał z okazji jubileuszu w okolicznościowym liście gratulacyjnych do dyrekcji Domu Dziecka w Gorzyczkach Senator RP Adam Graczyński.
I to niech będzie najlepszym podsumowaniem jego 50.letniej działalności w naszym środowisku.


DOBRY DOM DLA DZIECI.


Krystyna Okoń
  
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Październik 2002.