Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Gminne Dożynki w Gorzyczkach

   

 
Gorzyczki ugościły chlebem i kołoczem

   Wiele satysfakcji mogą odczuwać organizatorzy tegorocznych Gminnych Dożynek w Gorzyczkach. Powodem zaniepokojenia w sprawny przebieg imprezy była na pewno aura, ale organizatorzy i na tę ewentualność byli przygotowani. Zainstalowano kryta scenę, a także, co warto nadmienić po raz pierwszy dla mieszkańców gminy "przydała" się nowa hala sportowa, którą de facto jeszcze oficjalnie nie oddano do użytku, ale w czasie Dożynek posłużyła jako miejsce przyjęcia i poczęstunku dożynkowych gości tradycyjnym, śląskim kołoczem.

   Dożynkowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną za tegoroczne plony w kościele parafialnym w Gorzycach. Główne uroczystości rozpoczął, jak nakazuje tradycja, barwny, wesoły korowód dożynkowy, który przejechał główną ulicą Gorzyczek. Jak zwykle uczestnicy korowodu wykazali się ogromną pomysłowością w tworzeniu barwnego, humorystycznego obrazu naszej wiejskiej rzeczywistości.
Uroczysta ceremonia przekazania bochenka chleba z tegorocznych zbiorów oraz jego poświęcenia odbyła się na przyszkolnym boisku, gdzie oprócz władz Gminy oraz gości zaproszonych zgromadziły się setki mieszkańców Gorzyczek i całej Gminy. Gośćmi dożynkowymi byli między innymi Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jerzy Rosół, Przewodniczący Rady Powiatu Antoni Motyczka, senator RP Adam Graczyński, Janusz Wyleżych z Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Jerzy Stęchły reprezentował Izbę Rolniczą, wójt Gminy Godów Ludwik Piechaczek, a także goście z Czech, Słowacji i Holandii.

   Starostami Dożynek byli Damian Bugla i Urszula Sochiera, który gospodarzą na niewielkich areałach i prowadzą tradycyjną hodowlę bydła i trzody hlewnej.
Sołtys Gorzyczek Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Gminnych Dożynek - Henryk Grzegoszczyk oraz v-ce Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Ziętek przywitali serdecznie wszystkich zgromadzonych, po czym Starostowie Dożynek Urszula Sochiera i Damian Bugla przekazali na ręce władz gminy, wójta Krystyny Durczok i v-ce Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Ziętka bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Poświęcenia chleba dokonał ks. dziekan Ginter Lenert proboszcz parafii w Gorzycach.
Wójt Gminy Krystyna Durczok w swoim wystąpieniu podkreśliła wspaniałą wolę podtrzymywania tradycji i kultury w środowisku naszych wsi, a przede wszystkim podziękowała rolnikom oraz ludziom i organizacjom związanym z rolnictwem za ciężką, pełną poświęceń pracę na rzecz zapewnienia naszego chleba powszedniego.
Osobne słowa podzięki wójt skierowała do organizatorów za ich ogromny trud włożony w organizację tych dożynek sołtysowi Henrykowi Grzegoszczykowi, Januszowi Zientkowi, Kołu Gospodyń Wiejskich z jego przewodnicząca Danutą Sutyła, pani Elżbiecie Kołek, a także OSP, Szkole Podstawowej i Przedszkolu z Gorzyczek oraz wszystkim - całej społeczności Gorzyczek, która tak wspaniale przygotowała to rolnicze, wiejskie święto.

   Wiele ciepłych słów uznania pod adresem organizatorów powiedział w swoim krótkim wystąpieniu senator Adam Graczyński. Dożynkom towarzyszyła także oprawa artystyczna, którą zapewni występ orkiestry dętej KWK Rydułtowy, zespół mażoretek, a także uczniowie SP i przedszkola z Gorzyczek. Konferansjerkę Dożynek prowadzili sprawnie Maria Wierzgoń i Zenon Przybyła.  

   Na zakończenie uroczystości oficjalnej organizatorzy tegorocznych Dożynek wręczyli bochen chleba gospodarzom Dożynek przyszłorocznych - mieszkańcom Osin. Jak powiedział sołtys Osin Henryk Tomala, gest ten przejmują jako wielkie wyróżnienie i honor dla tego małego sołectwa. Sołtys Tomala zapewnił wszystkich, że Osiny pokażę, że też potrafią uczcić godnie rolniczy trud.


Andrzej Nowak
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Październik 2002.