Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Ksiądz profesor Jerzy Szymik w Bełsznicy

"Wiara, Kapłaństwo, Śląsk"

 

   

Dzięki gościnności państwa Weroniki i Józefa Burszyk – właścicieli kawiarni „Fart” w Bełsznicy, ziściły się starania redakcji „U Nas” i miłośnicy słowa ks. Jerzego Szymika mieli okazję do wysłuchania i rozmowy z ks. profesorem.

Zacnego gościa w imieniu organizatorów powitała oraz przedstawiła osobowość księdza prof. Krystyna Okoń. W nastrój wieczoru poetyckiego, koncertem muzyki poważnej wprowadziła nas Anna Czech.

Ks. prof. Jerzy Szymik - urodzony w Pszowie, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego, poeta, publicysta, znany na wielu uczelniach Europy i Ameryki -żyje i tworzy w duchu głębokiej wiary, realizuje się jako kapłan przemawiający słowami poety i naukowca – dogmatyka wiary – życie swoje związał z Pszowem. Tam powraca, tam szuka i znajduje natchnienie, jak się wyraził „wśród duchów swoich przodków – ojca, ujców, starzyków i ciotek”.

Jest Ślązakiem. Z dumą i otwarcie przyznaje się do śląskich korzeni wszędzie tam, gdzie kieruje go powołanie jako teologa i kapłana.

Twórczość poetycka ks. profesora sumuje w jedno trzy podstawowe wartości, co potwierdził udzielając odpowiedzi na pytania gości tego wieczoru, a mianowicie: głęboka wiara, kapłaństwo i Mała Ojczyzna – Śląsk. Na pytanie o życiowe autorytety literackie wymienił między innymi Miłosza i wielkiego śląskiego romantyka Josefa von Eichendorffa. W wymienionym przez ks. profesora panteonie poetów zabrakło Mickiewicza i Słowackiego. Dlaczego? – padło pytanie.

„Ojczyzna opisywana np. w «Panu Tadeuszu» nie jest moją Ojczyzną. Styl życia, zalety i przywary ludzi tam opisywanych nie mieszczą się w «standardach» życia na ówczesnym Śląsku, nie są porównywalne” – odpowiedział ks. profesor.

Ogromnym szacunkiem i autorytetem darzy ks. prof. Alfonsa Nossola z Opola, z którym przeprowadził monumentalny wywiad pt. „Być Dla, Czyli Myśleć Sercem”.

Wiele pytań skierowanych do księdza Jerzego dotyczyło teraźniejszości i przyszłości Ślązaka i Ślązaków oraz naszej gwary. Mówiono także o etosie pracy na Śląsku, jej dewaluacji w teraźniejszej rzeczywistości.

„Dzieje się niedobrze, a w poezji księdza jest tyle optymizmu, skąd się to bierze” – padło jedno z ostatnich pytań.

-         Optymizm wynika z głębokiej wiary. Życie ziemskie przemija, nadzieja człowieka to Życie Wieczne – tu ksiądz poeta przytoczył wiersz „Z każda sekundą jestem bliżej Domu”.

Końcowym akcentem tego niezapomnianego wieczoru było obdarowanie księdza Jerzego Szymika dębową rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przez artystę rzeźbiarza Janusza Kotowicza.

Rzeźba wykonana została z dębu wydobytego z głębokości 8 metrów na wodzisławskich żwirowniach. Według oceny ekspertów z Instytutu Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego drewno to szacowane jest na ok. 5 tys. lat.

Na zakończenie organizatorzy podziękowali gospodarzom za miłą gościnę, a księdzu profesorowi za wspaniały, duchowy wykład.

 

P.S. Przytoczone przeze mnie w tekście wypowiedzi ks. prof. Jerzego Szymika nie są dosłowne i nie autoryzowane.

Andrzej Nowak

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.