Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Pierwsza w gminie Gorzyce stacja paliw rozpoczęła działalność usługową.

"Pod znakiem firmowym gorzyckiego SKR"

 

   

W połowie (15.12) grudnia minionego roku po prawie dwuletnim okresie przygotowań oraz budowy eskaerowska stacja paliw w Gorzycach rozpoczęła swoją działalność. Druga od pomysłu do końcowego efektu realizacyjnego nie była ani prosta ani łatwa. Mimo faktu, że zaplanowano wykonanie zadania w całości z własnych środków obrotowych.

Zdaniem prezesa gorzyckiego SKR-u Kazimierza Rybarza najwięcej energii pochłonęło załatwianie niezbędnych formalności – przygotowanie stosownej dokumentacji technologicznej i budowlanej, uzyskanie stosownych zezwoleń oraz dokonanie wymaganych procedurą budowlaną uzgodnień.

To ważne dla społeczności kółkowej, wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz najwyższych: prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – Władysław Serafin, prezes Wojewódzkiego Związku KiOr – Andrzej Krawczyk oraz prezes Wojewódzkiego Związku Rewizyjnego SKR – Gerard TAtarczyk.

Władze gminy reprezentowali: zastępca Wójta Gminy Helena Lazar i wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Ziętek.

W uroczystości otwarcia stacji uczestniczyli ponadto: prezes GS „SCH” Jan Skóra, dyrektor miejscowego domu Kultury (nagłośnienie) Magdalena Paloc, przedstawiciel mediów – redaktor gazety „Rolnik – Spółdzielca” Dariusz Gierycz, redaktor naczelny „U Nas” Stanisław Sitek.

Licznie reprezentowani byli także realizatorzy i wykonawcy budowy stacji paliw: kierownik budowy – A. Benisz, szefowie firmy budowlanej  i d/s technologii stacji paliw – M. Myśliwiec i Eugeniusz Siedlaczek oraz inspektor nadzoru budowy inż. Roman Folta. Spośród członków Rady Nadzorczej obecni byli: Frydolin Płaczek (przewodniczący), Rajmund Płaczek, Stanisław Koczy, Henryk Franek, Henryk Wysłucha, Janina Glec, Józef Palka, Urszula Lenczyk.

Uroczystego przecięcia dokonali: Kazimierz Rybarz (SKR), Władysław Serafin (KZKiOR) oraz Hlena Lazar (UG).

W okolicznościowych wystąpieniach gości dominowały życzenia ekonomicznego sukcesu i utrzymania się w dobrej kondycji na rynku sprzedaży paliw.

Prezes Władysław Serafin – pierwszy klient nowootwartej stacji paliw, nawiązując w swojej wypowiedzi do nowej polityki Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych po ostatnim zjeździe wskazał na konieczność kształtowania nowego wizerunku SKR-ów w nowej rzeczywistości gospodarczej naszego kraju.

„Prawie 140.letnia tradycja organizowania przez SKR-y pozytywistycznej pracy u podstaw w połączeniu z działaniami państwa musi zaowocować organizacją zdrowego rynku rolnego. Głosząc pochwałę SKR-ów, w tym również gorzyckiego podkreślił ich konkretny udział w pracy nad budową zsynchronizowanego systemu stacji paliw, któremu patronuje Związek.

SKR-y jako wielofunkcyjne centra rolnicze z możliwością zakupu paliw, nasion, nawozów i maszyn muszą stać się nowoczesną formą legitymacji rolników i rolnictwa w środowiskach lokalnych.

Logo SKR musi oznaczać, że oferta kółkowa jest dla każdego. Dowodzić o najwyższej jakości świadczonych usług. Potwierdzać ich nowoczesność i konkurencyjność na rynku”. – mówił Władysław Serafin.

Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych gorzycki SKR uhonorowano medalem „Za zasługi dla Kółek Rolniczych”. Odznaczenie i dyplom z rąk prezesa Władysława Serafina Przyjął w imieniu kółkowych działaczy prezes Kazimierz Rybarz.

Resortowymi odznakami wyróżniono indywidualnie Józefa Palki, Jana Skórę i Elżbietę Skrzypiec.

Prezes Wojewódzkiego Związku KiOR Andrzej Krawczyk przekazał załodze SKR-u okazjonalną artystyczną kompozycję wykonaną przez członkinie KGW z Góry Siewierskiej.

Za wsparcie inicjatywy budowy stacji paliw prezes Kazimierz Rybarz wręczył dyplomy uznania Januszowi Zientkowi (wiceprzewodniczący RG), Eugeniuszowi Siedlaczkowi (autor technologii stacji paliw), Alojzemu Beniszowi (kierownik budowy), inż. Romanowi Folcie (inspektor nadzoru) oraz Arkadiuszowi Bieniowi (dostawca paliw). Za odznaczenia w imieniu uhonorowanych podziękował Jan Skóra, prezes GS „SCH” w Gorzycach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej SKR Frydolin Płaczek dziękując wszystkim życzliwym i sprzyjającym budowie stacji paliw szczególne wyrazy uznania skierował pod adresem prezesa Kazimierza Rybarza.

Oficjalną część uroczystości otwarcia stacji paliw zakończył toast zadość czyniący tradycji i chłopskiej gościnności.

Stacja paliw będzie pozytywną wizytówką naszej Spółdzielni – deklarowali kółkowi działacze.

 

Krystyna Okoń(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.