Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „PIR” Gminy Gorzyce

   

W grudniu 2001 roku upłynęła pierwsza, dwuletnia kadencja władz Stowarzyszenia „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy Gorzyce. Stowarzyszenie to powstało z inicjatywy kilku Radnych Gminy Gorzyce oraz redakcji miesięcznika „U Nas”.

Aby przybliżyć w skrócie cele Stowarzyszenia przytoczę Czytelnikom zapis ze Statutu Stowarzyszenia –

„Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kształtowaniu środowiska, ekologii, rolnictwa i szeroko rozumianej kultury, promowanie zarządzania sprawnościowego przedsiębiorstw oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania”.

Władze Stowarzyszenia przez pierwszą kadencję sprawował siedmioosobowy Zarząd w składzie: prezes – Danuta Parma, v-ce prezes – Krzysztof Małek, Członkowie: Lucyna Gajda, Wioletta Langrzyk, Piotr Pawlica, Jerzy Rebeś, Stanisław Sitek. Komisję Rewizyjną tworzyli: Stanisław Wujec, Andrzej Nowak, Czesław Zychma, Rafał Płaczek.

Walne Zgromadzenie „PIR-u”, które odbyło się 14 grudnia 2001 roku podsumowało dotychczasową działalność Stowarzyszenia, przyjęto sprawozdanie finansowe oraz udzielono „absolutorium” ustępującemu Zarządowi.

Z treścii sprawozdania, które przedstawiła prezes Danuta Parma wynika, że prócz wielu osiągnięć, odczuwa się także pewien niedosyt, jak chociażby nie sfinalizowanie projektu powołania Centrum Informacji i Promocji Gminy Gorzyce.

„PIR” wiele zawdzięcza sponsorom, bez wsparcia których wiele imprez nie doszło by do skutku. Bardzo dobrze układa się także współpraca z Gminnymi placówkami oświatowymi i redakcją „U Nas”.

Prezes kończąc wystąpienie serdecznie wszystkim dziękując za współpracę i poświęcenie się dla celu jakim jest tworzenie wizerunku naszej Gminy zaprosiła zainteresowanych do zadeklarowania członkostwa w „PIR-ze”.

Walne Zgromadzenie członków „PIR-u” wybrało tego dnia nowy Zarząd oraz prezesa, którym ponownie została Danuta Parma. Wybrano także Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia „Promocja, Integracja, Rozwój” tworzą: Lucyna Gajda, Wioletta Langrzyk, Ilona Procek, Piotr Pawlica, Krzysztof Małek, Jerzy Rebeś.

Do składu Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Rafał Płaczek, Stanisław Wujec, Czesław Zychma, Bogdan Myśliwiec, Małgorzata Stasiowska.

Nowe władze swoje obowiązki pełnić będą przez kolejną dwuletnią kadencję.

Zebranie zakończono przy świetnie zastawionym „szwedzkim stole” zasponsorowanym przez Pizzerię „Kaman”.

Całemu Stowarzyszeniu na kolejne dwa lata życzyć trzeba wiele sukcesów i poczucia satysfakcji ze swej społecznej służby.

 

Now.

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.