Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Lipiec 2001 HTML

Lipiec 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Wieś Odra

Piyrszy roz Gmina Gorzye obchodziła taki piykne dni, kiere na dłógo zostanóm w naszej pamiynci. Było czym napaść oczy i uszy. Wsie, jedna przez drugo przechwolały sie swjim dorobkiym, ciynżko było ocynić kiero wieś je piykniejszo. Myśla, że trzeba teżmoja wieś przipomnieć, choć nima sie czym chwolić..... Była to kiedyś piykno dolina, tam kaj moja wieś leży, kiero mo to zaszczytne miano i Odra sie nazywo, tak jak polsko rzyka. Pamiyntóm ta rzyka czysto jak łza, a brzegi rowne i zielone jak by na obrozku namalowane. Moja wieś też była piykno, choć czynsto nawiedzano przez powódź. Ludzie, kierzy na górkach miyszkajo, godali: Tym Odrzanóm żyje sie dobrze, majóm taki rowniutki, urodzajne pola, ogrómniste stodoły, pełne złocistej pszynice, przi chałupach zegrody pełne warzyw na sprzedej, całe morgi kapusty zimowej, kiero wielkimi fórami wiezóm do Spółdzielni ,,Ogrodnik". Sóm to wielki, bogate gospodarstwa!- I było dobrze, do czasu aż sie zaczła eksploatacja żwiru na wielko skala. Te najlepsze klasy ziymi były wywłaszczane. Była to gospodarka rabunkowo, bele pryndzy, bele wiyncy żwiru na huta Katowice i inksze wielki budowy. Wieś je z trzech strónotoczóno wodóm, a z tych lichych kónsków kiere zostały, żodyn rolnik sie utrzimać nie umioł. I poszli starsi też gospodorze do przemysłu, a znali sie yny na uprawie pola.

Przijedziecie latoś do Odry na DOŻINKI. Jak sie podziwocie na wieś, to nie jednyn powiy: Co to za wieś? Co to za ludzie? Tako mało jak Uchylsko, czamu tez nima tako piykno?... Wiyrzcie mi, choćby my se nasze rynki az do łokciów urobiyli, a sołtys jeszcze bardzi sie staroł, to żodnej wsi w Gminie juznie dogóniymy! Bo jak óne sie budowały, rozwijały i piykniały, to nasza wieś była odciepnyto na boczny tor! Blisko 30 lot obowionzywoł zakaz budowy. Nie było przidziału cymyntu ani na remónt. Po co budowa, po co rremónt, wieś Odra idzie pod ZALYW!!! Tak my czakali przez te wszystki lata z poczuciymwielki krziwdy i niepewnościóm, czy zostanymy, czy z kuferkami pójdymy we świat. Tak teraz czakajóm wsie Nieboczowy i Ligota. Młodzi wyjechali za granica, abo sie pobudowali w inkszych wsiach. Odra została, z zalywym i wysokimi wałami blisko wsi, kiere majóm nas chrónić przed powodzióm. Zostały nóm też te wielki puste i niepotrzebne stodoły, kiere szpecóm nasza wieś i nie wiymy co z nimi zrobić, bo jedna za drógóm popadajóm w ruina. 
...Ale my Odrzanie, mómy nadzieja, że nasza wieś bydzie jeszcze kiedyś zocno, ze wsi rolniczej przemiyni sie we wieś TURYSTYCZNO, ale tego te starsze roczniki już nie doczekajóm.


Odrzanka
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.