Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Lipiec 2001 HTML

Lipiec 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Roztomiyli ludkowie!

Opowiym Wom dzisio, jaki jo miała przeżyci z mojim nowym gebisym.Stary był juz fest zgryzóny i sie złómoł, trza se spatrzyć nowy, a nie było to tak lekko, bo mój chłop Ignac dziyrzoł kasa jak dioboł dusza, a jo swoji pyndzyje ni móm. ,,Na co ci nowy gebis, jeszcze trocha, a bydziesz u św. Piotra". Jo zajś na to, żech ni ma tako świynto, jak sie dostana do tych czornych na dole, to czym tam byda zgrzitać?. Zostało po mojimu i był piyrszy obiod z nowym gebisym. Były też na obiedzie dwa wnuki, tóż chłopy dostały to lepsze miynso z kokota, a jo same kości. Tym nowym gebisym ni jak nie szło te kości ogryzać. Tóż wujminóm go z ggymby i kłada kole talyrza na plastikowy serwet. Chwola sie, że ni móm sklerozy, a to ni ma prowda, boch blank o gebisie zapómniała i z kościami zaniysła psowi do budy (mómy fest wielkigo psa, a Ignac jest miłośnikiym zwierzónt i Reksowi zrobiył piykno buda i tako wielko, że dwa chłopy od biydy mógli by tam spać.). No , a potym chledałach po całej chałupie gebisu. Napewno Ignac zrobiył mi na złość, bo jeszcze nie umi odżałować tych setek. Ignac sie zaklinoł, że to nie ón, tóż żykóm do św. Antóniczka żeby mie oświycił i obiecuja mu 5 złotych. Od razu mi sie przipómniało, że gebis leżoł kole talyrza. To już mi było wszystko jasne. Ida ku budzie, a Reks sie fest brzitko na mie dziwo i warczy, bo je zły na mie, że kościnie umi zeżrać. Jak żech grabła po tym garcu, to Reks go szibnył na drugi kóniec budy. Nima inkszego wyjścio, yny trzeba sie do budy wciść. Taokróngło dziura je dość wielko, ale mój zadek też ni ma mały i jak żech sie wciskała, to kiecka kiero była na guminie, została przed budóm i Reks już jóm tarmosił w marasie. Smolył na kiecka, bele móm gebis, choć przegryzóny na poły i bez dwóch zymbów. Jak wnuki ujrzeli, jak babcia w majtkach paraduje po placu, to zaroz łapli aparat i mie klipsli, a teraz sie śmijóm zy mie, że nowo moda pokazuja. Trzeba teraz siodać na koło i jechać do dyntysty. Wiedziałach, że atak je najlepszo obróna, tóżech wjechała na niego, comi to za szmelc zrobiył, gebis spod w łaziynce i już je po nim. Ón obejrzoł przez lupa i teraz ón na mie wjechoł, że ni móm mu kitu wciskać, yny godać co sie stało, bo chyba po gebisie czołg przejechoł i sklejić sie go nie do. Po dymnóm sie nogi zagły, tóż siodóm i godóm prowda. Jak to usłyszoł, to sie zaczón śmióć, aż mu sie brzuch huśtoł i obiecoł gebis sprawić, choćby za tyn szpas, kiery przeżył, bo bydzie mioł co opowiadać kolegóm. Już mo wiela lot praktyki, ale takigo kómicznego przipadku jeszcze nie przeżył. A do mie to nie było śmiyszne, bo tyn szpas bydzie kosztowoł, a Ignac przeca mo kasa.

Pozdrowio Was Stazyja Bizóń i życzy żniwiorzóm bogatych plónów i piyknej pogody. Szkolorzóm też piyknej pogody i szczynśliwych wakacji, żeby cali i zdrowi mógli we wrześniu witać nowy rok szkolny. 

Stazyja Bizóń


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.