Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Lipiec 2001 HTML

Lipiec 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Czy staną się gminną tradycją?

I Dni Gminy Gorzyce za nami.
 
   Rozpoczęte Sportowym Turniejem Miast i Gmin (30.05.), zakończone w niedzielę 3.06. br. - wieloma  imprezami środowiskowymi w poszczególnych sołectwach. W zamierzeniach organizatorów miały to być Dni Gminy ukazujące nasz lokalny dorobek, a jednocześnie promujący naszą gminę na zewnątrz. 

   Program obchodów był różnorodny, aktywizujący różne grupy środowiskowe, organizacje i instytucje. Na uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania gospodarzy poszczególnych sołectw- bo to właśnie oni stojąc na czele komitetów organizacyjnych, koordynowali przygotowania w poszczególnych środowiskach (Sportowy Turniej Miast i Gmin).

   Zamysłem organizatorów było także rozpropagowanie idei święta gminnego wśród najmłodszych. Efektem tego było zorganizowanie imprez na wysokim poziomie w szkołach (m. In. 31.05.2001- Gimnazjum Gorzyce- "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna", Gimnazjum w Turzy Śl- "Spotkanie samorządów szkolnych na dniu francuskim").

    Faktem jest ogromne zaangażowanie szkół podstawowych, gimnazjalnych a także przedszkoli (prezentacje dorobku naukowego, artystycznego, udział w barwnym korowodzie).
Stało się tak dzięki dużemu zrozumieniu tej potrzeby przez Dyrektorów Szkół, grona pedagogicznego, Dyrektora GZOF, młodzież.

    W piątek 1 czerwca w życzliwym Wiejskim Domu Kultury w Olzie odbyła się niezwykle ważna dla promocji Gminy Sesja Naukowa poprzedzona uroczystym otwarciem wystawy poświęconej dorobkowi Gminy Gorzyce i Lutyni Dolnej, 10. leciu naszej lokalnej gazety "U nas"- poniekąd dokumentującej jej dorobek.

    Na uwagę zasługuje fakt obecności oraz wystąpienia takich autorytetów w dziedzinie historii Ziemi Śląskiej jak: dr Józefa Musioła (sędzia Sądu Najwyższego); dr Jerzego Burdukiewicza (Uniwersytet Wrocławski- Instytut Archeologii); inż. Józefa Koczego. 

    Sobotnie obchody I Dni Gminy Gorzyce (2.06.2001) rozpoczął przemarsz ulicami Gorzyc barwnego korowodu. 

Tuż za orkiestrą KWK "Marcel"- w rytmie marszowym podążali przedstawiciele władz Gminy: z Wójtem Gminy p. Krystyną Durczok oraz Przewodniczącym Rady Gminy p. Jerzym Pawelcem na czele, kolejną grupę stanowili Radni naszej Gminy. Korowód niezwykle barwny. Zasadniczą najbardziej liczną grupę stanowiły dzieci i młodzież szkolna.    Nie zabrakło też przedszkolaków. Przepiękne stroje śląskie mogliśmy oglądać dzięki paniom z Kół Gospodyń Wiejskich. Gmina Gorzyce słynie też z tradycji sportowych- stąd udział w przemarszu przedstawicieli lokalnych klubów sportowych. Udział wzięli także przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, zrzeszeni w Kołach Emerytów, członkowie Towarzystwa Łowieckiego "Róg", Teatr Wodzisławskiej Ulicy, oraz mieszkańcy Gminy. Niezwykle cenny dla naszego środowiska lokalnego jest postępujący rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, czego rezultaty mogliśmy podziwiać podczas części zasadniczej sobotniego festynu. Należy wspomnieć, iż była to pierwsza, na taką skalę prezentacja dorobku artystycznego wszystkich sołectw. Program ten był ogromnie zróżnicowany w formie. Dało się zauważyć: wielkie zaangażowanie oraz systematyczną pracę a także chęć pokazania swego warsztatu- wielu grup śpiewaczych, zespołów szkolnych, działających także przy placówkach kultury oraz osób indywidualnych- identyfikujących się całym sercem z naszą gminą.
Prezentacja ta pokazała różnorodność pomysłów, mogących być inspiracją do dalszej pracy.
Co więcej, optymistycznie nastraja fakt pełnej integracji w tym przedsięwzięciu różnych grup wiekowych, nierzadko całych rodzin (wielopokoleniowych). 

     Bardzo wyraźnie było widać potrzebę kultywowania tradycji śląskich, w tym także lokalnych. Oprócz koncertu orkiestry KWK "Marcel" poprzedzającego prezentacje lokalne, zebrani mieszkańcy mogli uczestniczyć we wspólnej zabawie z Teatrem Wodzisławskiej Ulicy p. Doroty Nowak i Kabaretem p. Romana Makuli. Mimo nienajlepszej aury festyn zakończył się zabawą taneczną na wolnym powietrzu (zespół muzyczny "Fenix").

   W taki sposób w kolejny dzień w ramach I Dni Gminy Gorzyce dobiegł końca, a uatrakcyjnił go również pokaz ogni sztucznych z muzyką elektroniczną w tle. W niedzielę "Czyżowicką Czaczę" przepełniały tłumy- a to za sprawą kolejnego już Pikniku Country. Frekwencja po raz kolejny potwierdziła zainteresowanie taką formą spędzania czasu wolnego. 

    
   Impreza ta niewątpliwie podniosła rangę I Dni Gminy Gorzyce tym bardziej, iż zauważono obecność wielu osób spoza terenu Gminy. Tego dnia odbyło się też wiele innych festynów środowiskowych (festyny szkolne) organizowanych dla mieszkańców naszej Gminy. Ta lakoniczna informacja z pewnością nie odda tego co tak naprawdę działo się w dniach od 30 maja do 3 czerwca br. W naszej Gminie. Ogrom pracy, zmęczenie i wiele stresów, a potem radość i satysfakcja z występu, wreszcie duma z tego co dzieje się w naszej Gminie- to tylko niektóre emocje towarzyszące I Dniom Gminy Gorzyce. Czy było warto? Co można było zmienić? Co ulepszyć? Pozostawiamy pod osąd Państwa. Każda cenna uwaga będzie dla nas wskazówką. Rozważania na ten temat pozostawiamy osądowi uczestników tej gminnej imprezy i naszym czytelnikom. 
 


Organizatorzy
Stowarzyszenie "Promocja, Integracja, Rozwój" Gminy Gorzyce. 

 


I Dni Gminy Gorzyce odbyły się dzięki zaangażowaniu i hojności wielu osób. Tym wszystkim, których wkład w to przedsięwzięcie okazał się bezcenny pragniemy tą drogą wyrazić podziękowanie.

Są wśród nich sponsorzy, instytucje, organizacje społeczne:
- Wójt Gminy Gorzyce- mgr Krystyna Durczok,
- Przewodniczący Rady Gminy- mgr inż. Jerzy Pawelec
- Dyrektorzy, Rady Pedagogiczne Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów
- Placówki Kultury
- Sołtysi i Rady Sołeckie
- GZOF
- Koła Gospodyń Wiejskich
- Ochotnicze Straże Pożarne
- Kluby Sportowe
- Seniorzy z PZERiI
- Koło Łowieckie "Róg"
- Orkiestra KWK "Marcel"

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
- "Euroregion Silesia"
- Pan Janusz Zientek (Gorzyczki)
- Pan Zbigniew Grześ (Kol. Fryderyk)
- Państwo Iwona i Adam Sedlaczkowie (Gorzyce)
- Pan Stanisław Mikos (Czyżowice)
- Pan Karol Wawok (Czyżowice)
- Pan Janusz Reclik (Czyżowice)
- Państwo Barbara i Piotr Rupiec (Gorzyce)
- Pan Rafał Płaczek (Gorzyce)
- Pan Piotr Pawlica (Czyżowice)
- Pan Kazimierz Szypuła (Czyżowice)
- Pan Tadeusz Grabiec (Turza Śl.)
- Pan Jan Worek (Czyżowice)
- Rada Rodziców (Gimnazjum w Turzy Śl. i Szkoły Podstawowej).

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.