Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Czerwiec 2001 HTML

Czerwiec 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych na pomniku w Olzie.


     W 80.tą rocznicę Bitwy Olzańskiej -cześć i hołd - poległym za wolnośc i niepodległość Ojczyzny.
Starania władz gminy Gorzyce i działaczy środowiska olzańskiego o nową szatę niszczejącego pomnika w Olzie zakończyły się powodzeniem. 23 maja br w 80.tą rocznicę III Powstania Śląskiego i historycznej Bitwy Olzańskiej odbyła się w Olzie podniosła uroczystość o charakterze patriotycznym.
Program uroczystego odsłonięcia czterech nowych tablic na odrestaurowanym pomniku rozpoczęła uroczysta msza święta w miejscowym kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Pokoju celebrowana przez ks. proboszcza Kazimierza Nowickiego i uświetniona występem tamtejszego chóru mieszanego ,,Słowik nad Olzą".

fot. W. Langrzyk     Po mszy św. uczestnicy uroczystości w zwartym szyku udali się pod pomnik. Za prowadzącą orszak orkiestrą KWK szły poczty sztandarowe i liczne delegacje -władz samorządowych gminy Gorzyce, miasta i powiatu wodzisławskiego, związków kombatanckich, Koł Gospodyń Wiejskich, jednostek straży pożarnych, dzieci i młodzieży szkolnej w tym delegacja z I Liceum Ogólnokształcącego im.14 Pułku Powstańców Śląskich., chórzyści ,,Słowika nad Olzą" oraz kompania honorowa Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z Raciborza.


    Pod pomnikiem, gdzie wartę honorową pełnili harcerze i funkcjonariusze Komendy Policji z Rogowa zebranych uczestników manifestacji powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Olzie Edyta Cogiel. Po hymnie narodowym zebrani wysłuchali okolicznościowego wystąpienia Wojta Gminy Krystyny Durczok, kóra nawiązując do historycznych rocznic, dat i wydarzeń okresów powstań śląskich i drugiej wojny światowej apelowała o złożenie hołdu i należnej czci poległym za wolność i niepodległość, wskazywała na znaczenie odbywającej się uroczystości i konieczność przekazywania prawdy historycznej młodym w nieustającej sztafecie pokoleń.


    Dziękowała wszystkim, którzy mieli swój udział w odnowieniu pomnika, od inicjatorów 
(m. in.sołtys Józef Kopystyński, Aleksander Mrozek, radni) począwszy, na organizatorach uroczystości kończąc. W imieniu Wojewody Śląskiego Winibalda Winklera specjalne pozdrowienia i apel przekazał Józef Antoni Matusz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Następnie uroczystego odsłonięcia 4 granitowych tablic pamiątkowych poświęconych pamięci:

  • uczestników Bitwy Olzańskiej stoczonej 23 maja 1921r., 
  • Powstańców Śląskich,
  • mieszkańców Olzy i gminy Gorzyce poległych i represjonowanych w czasie II wojny światowej
  • żołnierzy walczących o wyzwolenie Olzy

dokonali z ramienia gminy -Wojt Krystyna Durczok i przewodniczący Rady Jerzy Pawelec, powiatu -starosta Jerzy Rosół i przewodniczący Rady Antoni Motyczka oraz Wilhelm Meisel z Turzy Śl. (ostatni z powstańców śląskich w naszej gminie, jeden z sześciu ostatnich na Śląsku i w kraju) i sołtys Józef Kopystyński. Ku pamięci potomnych odsłonięte tablice poświęcił proboszcz parafii olzańskiej ks Kazimierz Nowicki. Modlitwa za wszystkich upamiętnionych na tablicach zakończyła ten fragment uroczystości. Do apelu poległych - powstańców śląskich, poległych i represjonowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Olzy i Gminy Gorzyce, a także wszystkich żołnierzy, którzy oddali zycie w obronie Olzy -wezwał kpt Józef Kochan ze Społecznej Powiatowej Rady ZR RP i BWP w Wodzisławiu Śl. 


     Na cześć wezwanych do Apelu Poległych kompania honorowa Śl. Oddziału Straży Granicznej oddała salwę honorową. Uroczystość pod pomnikiem zakończyła ceremonia składania kwiatów i wieńców. Dalszy ciąg uroczystosci odbył się w murach olzańskiego domu kultury. Tutaj na podstawie źródłowych dokumentów odczyt dotyczący historii i przebiegu Bitwy Olzańskiej wygłosił dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Sl.- Paweł Porwoł. Po odczycie głos oddano dzieciom i młodzieży szkolnej.
,,Tędy też wiodła droga do niepodległości" - tak zatytułowano przedstawiony gościom okolicznościowy program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Grażyny Budkiewicz, Doroty Nikiel i Ireny Szweda. Popularne śląskie i powstańcze piosenki, starannie dobrane teksty utworów poetyckich o tematyce powstańczej i śląskiej złożyły się na ten piękny, głeboki w swojej tresci i poruszający emocjonalnie występ olzańskiej młodzieży. Potem przyszedł czas na grochówkę, a przy niej - na zwyczajne rozmowy i refleksje. 


Krystyna Okoń 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.