Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Czerwiec 2001 HTML

Czerwiec 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 "Dzień Europy" w czyżowickim gimnazjum.

"Zjednoczona Europa w mojej szkole"

      Pod takim hasłem odbyło się 9 maja br. w czyżowickim gimnazjum niezwyczajne spotkanie. W "Dniu Europuy" na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejskiego szkołę odwiedzili: Antoni Motyczka- przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Pawelec- przewodniczący Rady Gminy w Gorzycach, Maria Południkiewicz- koordynator Zespołu Kontaktów Regionalnych i Programów Europejskich w Śl. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Zbigniew Engel- przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, Maria Władarz- sekretarz Urzędu Gminy w Gorzycach, Helena Łyp- dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej, Wioletta Langrzyk ze Stowarzyszenia "Promocja- Integracja- Rozwój" Gminy Gorzyce, Jarosław Szczęsny- prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Europejskiej w Wodzisławiu Śl, Stanisław Wujec- przedstawiciel w/w stowarzyszenia, Czesława Sobik- dyrektor SP w Czyżowicach, Stefania Rodak- dyrektor czyżowickiego gimnazjum.
Spośród lokalnych mediów na "Dniu Europejskim" w Czyżowicach stawili się przedstawiciele "Nowin Wodzisławskich" i "U nas". Przybyli także koledzy z gimnazjów w Rogowie i Turzy Śl. wraz z opiekunami oraz grupa gości z Niemiec przebywających z wizytą w gimnazjum turskim.
Wszystkich bardzo serdecznie w murach szkoły powitali: prezes Szkolnego Klubu Europejskiego Jowita Piecha i jej szkolny kolega Michał Kubica. Oni też, to pierwsze o takiej randze spotkanie poprowadzili. Na wstępie zapoznali zebranych z kanonem cech młodego Europejczyka, wymieniając wśród licznych, najważniejsze z nich: zdolność do samodzielnego poszukiwania własnej ścieżki życiowej, rozumienie otaczającej rzeczywistości, zdolność do kreatywnego myślenia i działania, otwartość na świat, umiejętność nawiązywania kontaktów oraz znajomość języków obcych. Po wysłuchaniu Hymnu Unii Europejskiej ("Oda do radości" z IX Symfonii Ludwika von Beethovena) w wykonaniu gimnazjalnego "Chóru druha Jana" pod batutą Janiny Gimpel prowadzącej spotkanie oddali głos gościom.


     Zbigniew Engel z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej wygłosił krótki referat o historii powstania Unii Europejskiej, kolejnych etapach jej rozwoju i rozszerzania.
Maria Południkiewicz ze Śl. Kuratorium Oświaty przekazała gimnazjalistom podziękowanie kuratora za zaproszenie na "Dzień Europejski" do Czyżowic oraz przedstawiła audytorium 2. laureatów konkursu "Europa w szkole" z czyżowickiego gimnazjum. Izabela Wydra uzyskała wyróżnienie za pracę plastyczną, Michał Rodak- za pisemną. Obydwoje nagrodzono zestawami letnimi.
Następnie zaproszone zebranych do oglądania niezwykle interesującej pantomimy przygotowanej przez gimnazjalistów. Z jej oglądaniem związane było zadanie, do wykonania którego przystąpiły reprezentacje z Rogowa, Turzy Śl, Czyżowic oraz młodzi goście z Niemiec. Mimo, że zadanie nie było łatwe, drużyny poradziły sobie z nim doskonale.
W dalszej części spotkania poproszono reprezentacje gimnazjów o zdanie sprawozdania z działalności swoich szkół w zakresie prowadzonej edukacji europejskiej. Był też czas na dyskusję i formułowanie wniosków. 


      Po kolejnym występie chóru szkolnego zaproszono wszystkich do odbycia podróży po "zjednoczonej Europie w szkole". Gimnazjaliści z Czyżowic w bieżącym roku realizowali międzyprzedmiotowy projekt pod hasłem "Witaj Europo!" Prezentacja wyniku projektu odbyła się w szkole 21. marca w dniu Święta Ucznia. Klasy przygotowały prezentację państw członkowskich Unii Europejskiej i państw starających się o przystąpienie do Unii. Na te właśnie prezentacje zaproszono gości Dnia Europejskiego.


     Po zwiedzeniu szkoły i sal prezentujących poszczególne państwa Niemcy, Austrię oraz Grecję i Anglię zaproszono gości do kawiarenki europejskiej, a uczniów na mały poczęstunek na patio szkoły. 
Na zakończenie Dnia Europejskiego poproszono uczniów o wypełnienie specjalnej ankiety, która pozwoli członkom Szkolnego Klubu Europejskiego ocenić obchody tego dnia w gimnazjum.
W ankiecie pytano uczestników spotkania o to, czy powinno się organizować "Dni Europejskie", które elementy święta podobały się najbardziej i dlaczego, a który z elementów święta był nieciekawy i najmniej udany, czy uczestnictwo w Dniu Europejskim wpłynęło na wzbogacenie wiedzy o Unii Europejskiej i zachęciło do wzięcia w nim udziału także w roku następnym.
Zachęcamy gimnazjalistów z Czyżowic do podzielenia się z naszymi Czytelnikami wynikami przeprowadzonej ankiety. Sądzimy, że będą interesujące i zachęcające do organizacji następnych.

 
Krystyna Okoń


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.