Strona główna

powrót
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Zakończono znakowanie trasy rowerowej 316 Y na terenie gminy Gorzyce.


Nowo powstająca trasa rowerowa nr 316 Y powiatu wodzisławskiego o łącznej długości 52 km jest już oznakowana na odcinku przebiegającym przez teren gminy Gorzyce. Odcinek ten ma 31,4km i został oznakowany w dn. 20-31.10.01r. Trasa jest oznakowana tabliczkami z żółtym znakiem. Oprócz tabliczek na szlaku rowerowym oznakowano drogi "uwaga rowerzyści" w miejscach gdzie trasa krzyżuje się z drogami głównymi. Dodatkowo w gminie Gorzyce umieszczonych zostało pięć tablic informujących (o wymiarach 1,0x1,4m). Zostały one umieszczone w miejscach najbardziej dostępnych.


Z materiałów promocyjnych wydano już mapę i folder. Trwają prace końcowe przygotowujące do druku przewodnik. Oficjalne otwarcie trasy ma nastąpić w tym roku, natomiast uroczyste otwarcie planuje się na początku sezonu rowerowego w miesiącu kwietniu 2002r.


Piotr Pawlica
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.