Strona główna

powrót
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Udana prezentacja dorobku w zakresie edukacji europejskiej w Turzy Śl.
"W drodze do Europy"


Pod takim hasłem w pierwszych dniach (3.10.) października br. placówki oświatowe Turzy Śl. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa- w ramach organizowanej przez Śląskie Kuratorium Oświaty wizyty studyjnej dla przedstawicieli Rady Europy- zorganizowały prezentacje swojego dorobku w zakresie edukacji europejskiej. Tego dnia obie placówki wizytowali goście z Anglii, Francji, Holandii, Hiszpanii oraz Niemiec. Zagranicznym gościom towarzyszyli przedstawiciele Delegatury Śl. Kuratorium Oświaty w Rybniku, wizytatorzy Hanna Świergolik i Maria Lipińska. W spotkaniu uczestniczyli także lokalnych władz samorządowych z wójtem gminy Krystyną Durczok na czele. Zaproszonych gości powitano w języku polskim oraz dwu nauczanych w gimnazjum i szkole podstawowej- tj. w angielskim i niemieckim. Oba te języki, za sprawą ich nauczycieli- Marii Fojcik, Wojciecha Juraka i Ramony Gajda były wszechobecne w trakcie całej prezentacji. Przedstawione przez uczniów- na powitanie gości- pięknie zaaranżowane piosenki widownia nagrodziła zasłużonymi oklaskami. Po nich przyszedł czas na prezentacje szkół, ich organizacji, programów edukacji i wychowania, pielęgnowanych obyczajów i tradycji. Wspomagane przez magnetowidowe obrazy na ekranie telewizora uczyniły to kolejno: Irena Sula dyrektor SP i Lucyna Gajda - dyr. Gimnazjum w Turzy Śl. Wysłuchawszy tłumaczonej na język angielski i niemiecki prezentacji, goście udali się na zwiedzanie sal dydaktycznych obu szkół. W trakcie zwiedzania hispitowali zajęcia szkolnego Klubu Młodego Europejczyka i z zainteresowaniem obserwowali grę planszową z zakresu wiedzy o Europie prowadzoną w sali gimnastycznej na wielkiej mapie tego kontynentu. Degustacja przy "szwedzkim stole" tylko na krótko przerwała prowadzenie prezentacji. Informację o realizacji europejskich programów edukacyjnych rozpoczęła Maria Fojcik- na codzień j. niemieckiego w obu szkołach- relacją z uczestnictwa pedagogów i uczniów SP w programie "Sokrates- Comenius". Jego realizacji partnerują dwie szkoły- z Belgii oraz Włoch. Tematem wiodącym programu poprzez realizację którego uczniowie zdobywają o krajach europejskich jest "Pieniądz- od handlu wymiennego do waluty EURO". 
Materialnym efektem realizacji tego programu- ciekawy pod względem merytorycznym i graficznym Kalendarz Szkolny na lata 2001/2002. O formach realizacji programu europejskiego w turskim gimnazjum obszernie poinformował wizytujących Joachim Grabiec, nauczyciel historii w tej szkole. Edukacja europejska w gimnazjum jest realizowana w 12 blokach modułowych. Elementy edukacyjne tej ścieżki korelują także z treściami programowymi takich przedmiotów jak geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka i j. polski. Na zakończenie każdego 12. godzinnego modułu uczniowie sporządzają ciekawe albumy, foldery i prospekty związane tematycznie z problematyką integracji europejskiej, upowszechniające zarazem podstawową wiedzę o państwach Unii Europejskiej. Wykorzystane prace zaprezentowano na towarzyszącej wizytacji wystawie. Joachim Grabiec zapoznał ponadto zebranych z lektoratowym systemem nauczania j. obcych w gimnazjum, zaznaczając jego niepodważalną zaletę (mimo pewnych trudności organizacyjnych)- pełne wykorzystanie możliwości percepcyjnych i zdolności uczniów. Zrelacjonował także uczestnictwo i spore sukcesy gimnazjalistów w licznych konkursach o tematyce europejskiej. Omówił współpracę swojego gimnazjum z organizacjami promującymi ideę integracji europejskiej w społeczeństwie- tj. z Wodzisławskim Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Europejskiej, a także z Domem Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach. Realizowany przez gimnazjum program "Sokrates- Comenius" znajduje się na etapie organizowania wizyty przygotowawczej, która będzie miała miejsce w dniach od 22-28 listopada br. i Turza będzie jej gospodarzem. A do współudziału w tym programie zaproszono szkołę z Hiszpanii (Muracia), Grecji (Polykastro) i Niemiec (Hoyerswerda). Sporą część sprawozdania J. Grabca z realizacji europejskich ścieżek edukacyjnych zajęła wymiana młodzieży ze szkołą partnerską z Niemiec z Hoyerswerdy. Ze szkołą w niemieckiej Saksonii gimnazjum współpracuje od początku swojego istnienia i jest kontynuacją z okresu SP. Odbywa się za pośrednictwem Fundacji Jugendwerg. Informacja o formach doskonalenia zawodowego warsztatu pracy i uczestnictwie pedagogów turskiego gimnazjum w seminariach szkoleniowych organizowanych pod auspicjami Rady Europy zamknęła tę obszerną, bardzo ciekawą relację J. Grabca o realizacji europejskich ścieżek edukacyjnych przez pedagogów i uczniów Gimnazjum w Turzy Śl. Spotkanie gości z Rady Europy z realizatorami programu edukacji europejskiej w Turzy Śl. zakończyła obustronna wymiana upominków i kodów informacyjnych oraz podziękowania za zaproszenie do współpracy. Tego dnia goście z Rady Europy, a także organizatorzy spotkania- prezentacji z Turzy Śl. uczestniczyli jeszcze w pożegnalnym obiedzie wydanym przez Wójta Gminy Krystynę Durczok w gorzyckiej "Laurze Marii".
Tematyka europejska była realizowana w SP w Turzy Śl. jeszcze przed początkiem reformy systemu edukacji narodowej, której ścieżka międzyprzedmiotowa o nazwie edukacja europejska jest programowo istotną częścią. Gimnazjum w Turzy Śl. jest kontynuatorem tej edukacji. Organizacja prezentacji efektów realizacji programu edukacji europejskiej dla tej rangi gości jest bez wątpienia wyróżnieniem dla obu placówek oświatowych Turzy i zachętą do dalszej pracy i poszukiwania nowych form edukacji europejskiej.


Krystyna Okoń


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.