Strona główna

powrót
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

  SŁOWO NACZELNEGO 

"Tylko ci, którzy nie wiedzą, co jest rzeczywiście dobro, żądają za nie zapłaty". 
Maurice Maeterlinck.

Aktualnie oczy naszego establishmentu są nakierowane na Unię Europejską, od której oczekuje się większego otwarcia, skrócenia okresu dostosowawczego, wynegocjowania korzystniejszych warunków - przy zapewnieniu ochrony własności naszej ziemi, naszego rynku, naszych interesów. Niestety wzrost bezrobocia, inflacji a przede wszystkim fatalny stan finansów państwa /a w konsekwencji finansów samorządów gmin i powiatów/ pogarsza naszą sytuację już na starcie. Eksperci ekonomiczni zastanawiają się co zrobić: podnieść podatki czy zwiększyć przyszłoroczny deficyt. Jest niewykluczone, że jedno i drugie pociągnięcie zostanie wykonane. Znawcy gospodarki wypowiadający się na temat jej wzrostu w 2002 roku są pewni zmniejszenia dynamiki i ledwo dwu procentowego wzrostu PKB. Tak czy inaczej nie będzie najlepiej, przy czym przyszły rok ma cechować się oszczędnościami wydatków. Z kolei wprowadzając dodatkowe opodatkowanie / np.: odsetek z lokat bankowych/, które głównie dotknie oszczędnych oraz /niby rozwijającą się/ klasę średnią przy przesadnie rozbudowanej biurokracji przy zakładaniu firm, w konsekwencji zamiast rozwoju, doprowadzi do zamykania małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem pszczelarzy: " Wstąpienie Polski do UE prawdopodobnie spowoduje dalsze załamanie rynku pszczelarskiego. Będą preferowane pasieki duże i gospodarstwa towarowe..." /vide: "Zafascynowani życiem i pracą pszczół"/. Optymizmu jakby mniej, wielu już się rozczarowało "nową" polityką nowego rządu a szczególnie ci, którzy nie wiedzą czy lepiej zlikwidować, czy założyć lokaty i na jaki termin? To te mniej optymistyczne strony w drodze do UE, chociaż wymowa i ogólny ton wypowiedzi wskazuje, w dalszym ciągu, na poważną szansę Polski w Europie.


Z relacji "W drodze do Europy", na podstawie prezentowanego dorobku w turskim gimnazjum i szkole podstawowej, w ramach organizowanej przez Śląskie Kuratorium Oświaty osiągnięć w zakresie edukacji europejskiej, goście z Angli, Francji, Holandii i Niemiec mogli ocenić stan i poziom tych przygotowań - wynika, że zaawansowanie jest bardzo duże. A dzięki kolejnej trasie rowerowej /vide: "Zakończenie znakowania trasy rowerowej 316Y na terenie gminy Gorzyce"/ jesteśmy jako gmina o 31,4 km a jako powiat o 52 km bliżej Europy - oczywiście podążając żółtym szlakiem. Wieloaspektowe podejście "obserwatora ptaków" przedstawiającego, w artykule "Rekreacja a walory przyrodnicze polderu", nie tylko jego funkcje ale i walory doświadczalnego poligonu /polderu/, jednocześnie mobilizuje /przy zaproszeniu autora/ do dyskusji na tematy określone tytułem. W tym kontekście akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2001" /vide: "Ratujmy świat. Eko-alarm trwa"/ uświadamia, że ten piękny świat degradujemy i czekamy do następnej akcji, tak jakby nie można było utrzymać porządku i czystości na co dzień - a może w tym bałaganie dobrze i swojsko się czujemy.


W kolejnej edycji "Człowieka o złotym sercu" dajemy możliwość oddać sprawiedliwość tym, którzy, najczęściej działają cicho, niezauważalnie, czyniąc dobro i, można powiedzieć, darują serce drugiemu człowiekowi. Zazwyczaj nie oczekują wdzięczności, chwały, nie zabiegają o eksponowanie czy zapłatę. Obdarowani dobrem niech mają na względzie, że "Wdzięczność jest swego rodzaju sprawiedliwością", S Johnson. 
Dobroczynna akcja "Dar Serca" przeprowadzona przez samorząd szkolny i nauczycieli gorzyckich szkół, jest przykładem wrażliwości i odpowiedzialności naszej młodzieży a zarazem dobrym przykładem dla innych.


Powyższe przykłady dają podstawę do odrzucenia tej nieco ironicznej myśli określającej relacje wdzięczności, że: "Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem". M Twain - chociaż, niestety, wielu by się mogło pod nią podpisać.

Stanisław Sitek

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.