Strona główna

powrót
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Otwarcie drugiego nowoczesnego mostu na rzece Odrze.

Od otwarcia nowego mostu drogowego w Olzie (10.09.2001) minęło zaledwie dwa miesiące i mamy w sąsiedztwie kolejną solidną przeprawę przez rzekę Odrę w miejscowości Buków. Ta imponująca budowla została wykonana na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Projekt mostu opracowało Biuro Projektów Budownictwa Lądowego PROMOST... a jego budowę prowadziło Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Skanska oddz. Skoczów. Całość inwestycji sfinansował Rząd RP z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Budowa mostu rozpoczęta została 15.09.2000 i trwała tylko 13 miesięcy. Kierownikiem budowy był p. Jacek Pysz, kierownikiem robót p. Leszek Tkaczyk, inspektorem nadzoru p. Janusz Rogajło. Dnia 13.10.2001 przeprowadzone zostało próbne obciążenie mostu, które polegało na maksymalnym obciążeniu przęsła środkowego. W próbie tej udział wzięło 8 ciężarówek z obciążeniem 42 ton każda. Uroczyste otwarcie mostu nastąpiło w dniu 12.11.2001r.


Nowy most jest trzyprzęsłowy o całkowitej długości 171m. Rozpiętość przęseł- 44,5m, 80m, 44,5 metra. Szerokość mostu wynosi 12,70 m w tym szerokość jezdni 8 metrów. Po obu stronach jezdni znajdują się chodniki o szerokości 1,25m. Wysokość mostu od lustra wody ok. 15m. Nowo wybudowany most jest wyższy os starego o 7 metrów i jest przystosowany do żeglugi.


Jest to most betonowy, belkowy sprężony o przekroju poprzecznym skrzynkowym jedno-komorowym. Technologia budowy mostu został wykonana metodą betonowania wspornikowego. Dotychczas taką technologią wybudowano w Polsce most, którego najdłuższa rozpiętość przęsła wyniosła 136m a na świecie 324m., został zbudowany w Krakowie przez tą samą firmę co most w Bukowie. Otwarcie mostu w Krakowie miało miejsce pod koniec października tego roku. Wcześniej jeszcze firma ta wykonała taką technologią most w Opolu. Nowy most łączący Buków z Krzyżanowicami został wkomponowany w ciąg Drogi Wojewódzkiej nr 936. Wcześniej jeszcze z pieniędzy popowodziowych droga 936 została wyremontowana i otrzymała nową nawierzchnię na odcinku od mostu w Bukowie poprzez Syrynię do przejazdu kolejowego w Zawadzie.
Zmodernizowane odcinki drogi krajowej nr 78, o której pisaliśmy w poprzednim numerze gazety "U nas" i drogi wojewódzkiej nr 936 wraz z nowymi mostami w Olzie i Bukowie mają dla nas mieszkańców tej ziemi wielkie znaczenie. Wpłyną one korzystnie na rozwój naszego regionu. Tylko tam gdzie dobrze rozwinięta jest infrastruktura drogowa można liczyć na ożywienie gospodarcze danego terenu. Myślę, że na koniec wolno mi będzie wyrazić kilka słów w imieniu mieszkańców gminy Gorzyce, Lubomia i Krzyżanowice. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, urzędom i firmom zaangażowanym w budowę mostów drogowych na rzece Odrze w miejscowościach Olza i Buków i modernizacji drogi krajowej nr 78 i drogi wojewódzkiej nr 936.


Piotr Pawlica


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.