Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Styczeń 2001 HTML

Styczeń 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

 

 Wójtowie Czyżowic (8)

Jan Musioł
 
Prezydium G.R.N. - budek Jana Szkatuły przy dzisiejszej ul. Wodzisławskiej nr 79Mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954r. (Dz. U.R.P. Nr 49/247) z wydzielonej południowej części powiatu rybnickiego utworzono powiat wodzisławski. Gminę zbiorową - Wodzisław Śl.- Wieś rozwiązano, a wchodzące w jej skład gromady (wsie), stały się odrębnymi jednostkami administracyjnymi i siedzibami Gromadzkich Rad Narodowych. Jedna z nich to Czyżowice. Pierwsze wybory do Gromadzkich Rad Narodowych odbyły się 5 grudnia 1954r. Na jej I sesji w dniu 18 grudnia 1954r. powołano Jana Musioła z Turzyczki na stanowisko przewodniczącego Prezydium G.R.N. Pełnił te funkcję do grudnia 1960r. Za jego kadencji w połowie lat 50-tych nadano nazwy ulicom, które to nazwy przetrwały do dziś. 

   Dzięki jego staraniom powstało Przedszkole i Ośrodek Zdrowia. Znane było jego powiedzenie: "... chłopie, pieronie..". Mimo postępującej nieuleczalnej choroby pozostał na swym stanowisku pracy dotąd, dokąd to było możliwe. Ostatni raz wystąpił publicznie 20 września 1960r. na Czyżowickich Dożynkach.

Dom rodzinny Jana Musioła przy obecnej ul. Poprzecznej nr 43   Dożynki w Czyżowicach - 20.09.1960. Przemawia Jan Musioł


   A tak pisze o Nim Kronikarz: "... w dniu 8 października 1954r. ob. Jan Musioł, pracownik finansowy Prezydium Gr. R. N. (Wodzisław Śl.- Wieś - przypis mój) rozpoczął budowę rusztowania, a następnie tynkowanie Domu Nauczyciela w Czyżowicach... zakończył tynkowanie 18.10.1954r.... Jan Musioł już w 1956r. zdradza w sekrecie kronikarzowi chęć budowy nowej, wzorcowej remizy strażackiej w północnej części terenu, w tej chwili bezużytecznej, wyeksploatowanej starej "straszącej" wyglądem piaskowni. Plan budowy widzi w dość oddalonej jeszcze przyszłości... w 1960r. przystąpiono do utwardzania ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Polną do transformatora. Widziało się codziennie przy pracy z kilofem, młotem czy łopatą, w ręce przew. Prez. Gr. R. N. Jana Musioła. Szczęściem tylko uniknął raz wybicia oka odpryskiem skalnym. Małej operacji musiał się jednak poddać chcąc uratować zagrożone oko... w maju 1960r. przystąpiono do budowy remizy strażackiej. Duszą i sercem poświęcił się tej pracy- poza pracą, w biurze, którą w tym czasie wykonywał dopiero wieczorem- przew. Pr. Gr. R. N. Jan Musioł... dniem ciągle w terenie, choć ból nóg odczuwał coraz silniej. Wieczorami światło paliło się w biurze Prezydium, a On samotny, pochylony nad biurkiem w spokoju i wieczornej ciszy załatwiał zaległe sprawy administracyjne, sprawy tak zwane papierkowe... brak między nami jednego z twórców planu- brak Jana Musioła, którego pożegnaliśmy na zawsze 31.12.1960r. Jakże ogromnie cieszyłby się w dniu 1.10.1961r. (otwarcie remizy- przypis mój). Remiza była Jego treścią życia ostatnich dni... wszak on wmurowywał w jej fundamenty akt erekcyjny (20 września 1960r.- przypis mój)..." 


 Jan Musioł urodził się 11 maja 1900r. w Turzyczce w małorolnej rodzinie Józefa i Ludwiny z d. Sosna, która była sierotą.  W Jedłowniku ukończył Szkołę Powszechną. W okresie Powstań Śląskich był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski zapisał się do chóru "Jutrzenka" i kółka teatralnego w Jedłowniku. Tam poznał swoją przyszłą żonę Agnieszkę Machnik ur. 13 stycznia 1902r. w rodzinie Tomasza i Rozalii Machnik z d. Słanina na Karkoszce. Zawarł z nią związek małżeński 15 czerwca 1926r. w Jedłowniku. Urodziło się 3 synów i 2 córki, przy czym córka i syn zmarli wkrótce po urodzeniu. W latach międzywojennych pracował jako murarz. Przez pewien okres okupacji był robotnikiem na kopalni "Emma" ("Marcel") w Radlinie, a pod jej koniec został skierowany do robót przymusowych w zakładach zbrojeniowych w Łabędach. Po zakończeniu działań wojennych w 1945r. włączył się do pracy przy tworzeniu administracji lokalnej. Od jesieni 1945r. kiedy zaczęto tworzyć gminę zbiorową- Wodzisław Śl.-Wieś z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (Zamek przy ul. Ks.płk.W.Kubsza- obecnie Muzeum i Urząd Stanu Cywilnego) aż do czasu wyboru Go przewodniczącym Prezydium G.R.N. pracował w dziale księgowości, ostatnio na stanowisku zaprzysiężonego Głównego Księgowego. Zmarł 28 grudnia 1960r. a jego żona Agnieszka 13 sierpnia 1997r. Oboje w Turzyczce.

Materiały źródłowe:
1. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach
2. Przekazy ustne:

  • Apolonii Musioł- córki, ur. w 1931r., obecnie Siostra Leatitia z Zakonu Sióstr Elżbietanek z siedzibą w Katowicach
  • Anieli Tannenberg ur. w 1924r. zamieszkałej w Czyżowicach, pracownik biurowy Pr.G.R.N. a w latach 1958-63 sekretarz Pr.G.R.N w Czyżowicach


Stanisław Sosna

Zobacz także: rocznik 2000


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.