Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Styczeń 2001 HTML

Styczeń 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

 

 Przyjęto plan budżetu Gminy Gorzyce 2001 rok
Ostatnia Sesja Rady Gminy w XX stulecia

Rada Gminy trzeciej kadencji w odrodzonej Polsce, po pięćdziesięcioletniej dominacji totalitaryzmu komunistycznego spotkała się po raz ostatni w dwudziestym stuleciu. W dwudziesty pierwszy wiek samorządy mieszkańców wejdą z uchwalonym planem budżetu i inwestycji z niepokojem o jego realizację, ale także z nadzieją, że to, co robią, dla nas mieszkańców jest dobrze wyważone i potrzebne.


   Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pawelec. Sprawozdanie z pracy Zarządu Gminy od ostatniej Sesji złożyła Wójt Gminy Krystyna Durczok. Program sesji obejmował obok uchwał około budżetowych także uchwały dotyczące projektu zmian w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Gorzyce. (Rada zapoznała się z protestami mieszkańców i decyzjami N.S.A. w tych sprawach)
Zmiany w projekcie, które dotyczyły takich podmiotów jak: 

  • umiejscowienie budowy masztu przekaźnika telekomunikacyjnego w Gorzycach,
  • przekwalifikowanie terenów pod hurtownię i zakład drzewny przy ul. Dworcowej w Czyżowicach, oraz teren pod rozbudowę istniejącej stacji paliw w Rogowie.


Wszystkie te propozycje spotkały się z kontrowersyjnymi ocenami mieszkańców.
Rada po zapoznaniu się z opiniami biegłych i decyzją N.S.A. przyjęła projekty tych zmian. Najważniejszym punktem tej sesji była dyskusja nad stawkami podatków. Projekt przyszłorocznego budżetu i zadań rzeczowych przedstawiła Wójt Gminy Krystyna Durczok. Zdaniem Wójt realizacja tego budżetu w obliczu niestabilności wywiązywania się Państwa z subwencji wobec Samorządów stawia realizację budżetu gminy pod znakiem zapytania. W sferze inwestycji naszej gminy przeważają nadal inwestycje oświatowe, wyraźnie obcięto inwestycje na drogi gminne. Jako obserwator tej sesji zauważyłem pominięcie w planie rozwoju gminy dotacji na przygotowanie terenów infrastruktury pod strefy gospodarcze, które pozwoliłyby w przyszłości uniknąć problemów z lokalizacją podmiotów gospodarczych.


   Rada przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu. Przewodniczący gminnego Z.N.P. Zenon Przybyła, podziękował władzom gminy za uznanie w realizacji zapisu "Karty Nauczyciela". Problem w realizacji "Karty", tak jak w całym kraju nie ominął naszej gminy i dobrze się stało, że władze naszej gminy doceniły trud nauczycieli i podjęli uchwałę o wypłacenie należnych świadczeń. Podjęto uchwałę o wypłaceniu należnych świadczeń. Podjęto także uchwałę o zmianie treści napisu na pomniku Armii Czerwonej w Olzie (...). Rada przyjęła Plany Pracy Komisji Rady, Sesja zakończyła się tradycyjnym Bożonarodzeniowym Opłatkiem. Oby życzenia ludzi odpowiedzialnych w tej kadencji za gminę - spełniły się.

Obserwator

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.