Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Wycieczki rowerowe 

Jest w okolicy wiele ciekawych miejsc, warto więc je poznać aby wzbogacić swoją wiedzę o regionie, w którym żyjemy. Należy jednak wcześniej skorzystac z dostępnej literatury aby mieć pełną informację o miejscu, do którego się wybieramy na wycieczkę rowerową. Tym ciekawym miejscem jest jankowicka "Studzienka".

Trasa wycieczki przebiegać będzie z Gorzyc do Jankowic i z powrotem. Stanowczo odradzam jazdę drogą nr 91 do Wodzisławia i dalej ul. Rybnicka do Jankowic ze względu na duży ruch oraz roboty drogowe na drodze krajowej nr 91 w Gorzycach i Turzy. Z Gorzyc ul. Kopernika jedziemy do bazy transportowej Zbigniewa Grzesia przy ul. Leśnej, następnie skręcamy w lewo i jadąc wzdłuż ogrodzenia bazy dojeżdżamy do ul. Polnej. Za barem "Słoneczko" skręcamy obok posesji J. Skoczenia w prawo i drogą polną dojeżdżamy do Turzy, w której celem naszym jest kościół - Sanktuarium p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, które w roku Jubileuszowym powinniśmy odwiedzić. Po krótkim postoju wracamy na ul. Powstańców, którą dojeżdżamy do ul. Mszańskiej, na której skręcamy w prawo i po przejechaniu ok. 1,5 km na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Skrzyszowską, którą dojeżdżamy do Wodzisławia. Przed przejazdem kolejowym z ul. Skrzyszowskiej skręcamy w prawo w ul. Kopernika, którą dojeżdżamy do ul. Jastrzębskiej. Zatrzymujemy się, na zielonym świetle jedziemy prosto w kierunku sanatorium przy ul. Brackiej i dalej przez las nad "Balaton". Można zatrzymać się w restauracji "Syrenka" gdzie można ugasić pragnienie lub zjeść smaczny posiłek. Znad "Balatonu" jedziemy drogą przez las w kierunku Marklowic. Po wjechaniu na ul. Grodzisko ulicami Goplany i przy końcu Kilińskiego stoi kamienny krzyż z roku 1889 z napisem "Proszę o pobożne Ojcze nasz i zdrowaś za dusze cierpiące". Dojeżdżamy do kościoła w Marklowicach. Marklowice, wieś gminna wzmiankowana około 1300 roku w latach 1975-1994 dzielnica Wodzisławia. Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława Biskupa z lat 1914-1916. Na cmentarzu pomnik ku czci powstańców śląskich i pomordowanych w okolicy więźniów oświęcimskich z 1945 roku. Od 1994 roku Marklowice są gminą.

Za kościołem skręcamy w ul. Jabłoniową, którą dojeżdżamy do ul. Polnej, skręcamy w prawo i jedziemy do drewnianego krzyża stojącego na skrzyżowaniu polnych dróg. Przy krzyżu skręcamy w lewo w stronę lasu. W lesie kierujemy się szlakiem żółtym w kierunku ul. Św. Walentego, którą dojeżdżamy do "Studzienki". A oto fragment książki Norberta Nestolika "Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi": "Historia Studzienki jest ściśle związana z dziejami jankowickiego kościoła oraz z podaniem o księdzu Walentym. Przypomnę tylko, że w miejscu śmierci księdza i jego pochówku nie odnaleziono jego zwłok, a po czasie wytrysnęło źródło, którego woda zasłynęła w okolicy jako cudowna niosąca uzdrowienie w chorobach". Budowniczym kaplicy był ks. Bolik, który ślubował, że jeśli odzyska zdrowie to w miejscu pamiątkowym, zwanym "Studzienką" postawi kaplicę ku czci Matki Boskiej. Wzorem była kaplica nad grotą w Lourdes. W dniu 15 sierpnia 1895 roku w obecności licznie zgromadzonych wiernych i duchowieństwa dokonano aktu poświęcenia i oddania do użytku wiernym. Okres świetności "Studzienki" przypadł w latach 1932-1939, kiedy proboszczem był ks. Józef Miczka. Kapłan ten wygłaszał płomienne kazania, miał bezpośredni kontakt z ludźmi, wyzwalał w nich zapał i inicjatywę. W latach 1932-35 wybudowal wraz z parafianami w "Studzience" grotę, a w jej wnętrzu ołtarz, nad nim krzyż, a w górze we wnęce wkomponowano w całość 3-metrową figurę Matki Boskiej zwanej Najświętszą Panienką ze Studzienki .

Uderzające są podobieństwa groty z Lourdes i ze "Studzienki" pisze Norbert Nestolik w swojej książce, wymieniając wszystkich budowniczych, którzy pracowali przy budowie. 10 lipca 1935 roku ks. biskup szefragan dr Teofil Bromboszcz w asyście duchowieństwa lokalnego dokonał poświęcenia nowych obiektów religijnych. A były to: powiększona kaplica, w której w części lewej umieszczono figurę ks. Walentego w części prawej poświęcono Matce Boskiej Zaśniętej z jej figurą w otoczeniu aniołków. Architekturę "Studzienki" dopełniają jeszcze dwie mniejsze groty Św. Barbary - patronki górników oraz tzw. "grota bezrobotnych". Uroczystość połączona była z udzieleniem sakramentu bierzmowania miejscowym dzieciom.

Legenda o ks. Walentym pochodzi z czasów wojen husyckich i przedstawia historię ks. Walentego zabitego w roku 1433. Treść legendy podają w telegraficznym skrócie "Do chorej kobiety został wezwany ksiądz z Panem Jezusem. Kapłanem tym był ksiądz Walenty z Rybnika. Na wzgórzach jankowickich napotkał husytów, którzy rozpoczęli pościg za kapłanem, ten nie chcąc by hostia dostała się w ręce husytów chowa ją w dziupli dębu, sam próbując się ratować. Niestety wpada w ręce husytów i ginie umierając śmiercią męczeńską w obronie Najświętszego Ciała Chrystusowego przy pełnieniu obowiązków kapłańskich. W licznych wersjach tej legendy jej ciąg dalszy mówi, że chłop, który znalazł ciało i pogrzebał zaznaczył miejsce i poszedł do Rybnika opowiedzieć o wszystkim proboszczowi. Po tygodniu księża z Rybnika przybyli po ciało. Kopiąc we wskazanym miejscu nie znaleźli jednak zwłok, zaś w miejscu, w którym kopali wytrysnęło źródło, im głębiej kopali, tym woda była czystsza. Ciało przemieniło się w wodę. Miejsce to zostało nazwane "Studzienką". Zainteresowanych odsyłam do książki Norberta Niestolnika, która bardzo szczegółowo podaje różne wersje tej legendy, jest także kompendium wiedzy na temat Jankowic.

Wracamy do Gorzyc tą samą, bardzo urozmaiconą trasą, pokonując liczne wzniesienia, które przy pięknej pogodzie odsłaniają krajobraz. Czas przejazdu ok. 5 godz., ogółem 35-40 km.

Autor dziękuje dr J. Serwotce za udostępnienia materiałów.

Literatura:

  • "Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi" - Norbert Niestolnik.
  • Mapa samochodowo - krajoznawcza, Region Rybnicki.
  • "Dziennik Zachodni", 1 lipca 1997 r. , dr Jan Serwotka, art. p.t. "Jedyna w Europie".

Krzysztof Małek


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.