Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Lekarz weterynarii radzi

Niedługo maj. Najpiękniejszy miesiąc roku. Bo to wiosna przecież. Jest zielono i kolorowo. Lanfamy kwitną, maturzyści wkuwają (lub nie).

Maj - miesiąc zakochanych. Również zwierzęta jakby bardziej niż w innych miesiącach czują tą Bożą wolę zachowania gatunku. Tu i ówdzie widzimy całe grupy psów "zakochanych" w jednej suczce, co nieraz staje się uciążliwe bądź nawet niebezpieczne.

Uchwała Rady Gminy r. XXI/118/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w paragrafie 7 mówi, że wszelkie ptactwo i zwierzęta trzymane na nieruchomościach winne być zabezpieczone przed opuszczeniem tych nieruchomości, a wyprowadzone mogą być tylko w obecności właścicieli lub innych osób dorosłych. Psy dodatkowo mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne posiadać kaganiec. Uchwała jak widać nakłada tutaj obowiązki na właścicieli zwierząt zupełnie pomijając obowiązki gminy w tym zakresie. Może drobnym wyjątkiem jest tu punkt 3 § 8, który mówi, że: " Gmina wskaże miejsca dla tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt oraz miejsca na grzebowisko zwierząt padłych", a przecież ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o ochronie zwierząt w artykule 11 punkt 1 mówi: " Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy" i dalej punkt 3 tego samego artykułu mówi, że "wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi może odbywać się wyłącznie na mocy uchwały właściwej rady gminy ..." - a takiej uchwały w naszej gminie brak. W chwili obecnej zwierzęciem stanowiącym zagrożenie lub okaleczonym może zaopiekować się osoba z terenu miasta Wodzisławia Śl., z którą to osobą nasza gmina ma kontakt. Fakt taki mieszkańcy mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy. Rozwiązaniem najbardziej właściwym załatwiającym problem wałęsających się zwierząt w sposób kompetentny byłoby jednak podjęcie odpowiedniej uchwały oraz podpisanie umowy ze schroniskiem dla zwierząt, pomimo tego, że wiąże się z tym pewien wydatek finansowy z budżetu gminy. Takie umowy podpisały już niektóre miasta i gminy powiatu wodzisławskiego.

Psy podlegają obowiązkowi corocznego szczepienia przeciw wściekliźnie. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy "o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ..." z dnia 24 kwietnia 1997 roku (Art. 8). Szczepieniu podlegają psy w wieku powyżej dwóch miesięcy. Psy zaszczepione wpisuje się do rejestru. Rejestr tworzy się w celach epizootycznych (tj. zwalczaniu chorób zakaźnych, np. gdy pies pogryzie człowieka trzeba sprawdzić, czy był szczepiony) i nie może być wykorzystany do innych celów np. podatkowych. Zabrania tego ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Szczepień dokonuje się w wyznaczonych punktach i terminach. Psa można również zaszczepić w siedzibie zakładu, tj. w Gorzycach, ul. Wierzbowa 26, w godzinach otwarcia, tj. codziennie w godz. 8.00 - 11.00 lub w każdym innym terminie po uzgodnieniu.

Jan Skrzypiec, lekarz weterynarii


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.