Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Wycieczki rowerowe

Krajoznawstwo i turystyka w tym turystyka rowerowa kryją w sobie aspekty filozoficzne i humanistyczne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zorientowane są one na realizację wartości. Najważniejsze z nich ogniskują się wokół prawdy, dobra i piękna. Każda z tych wartości uszlachetnia poszczególne strony osobowości. Prawda doskonali intelekt, a dobro i piękno odpowiednio wolę i uczucia. Poza wspomnianą triadą przyświecają im takie wartości jak: humanizm, zdrowie, solidarność, godność, sumienność. Humanistyczne walory krajoznawstwa i turystyki przejawiają się w wypełnianiu przez nie licznych funkcji, zwłaszcza poznawczej, estetycznej, zdrowotnej. Wzmacniają i rozwijają takie cechy jak ciekawość, żądza wiedzy, radość z przyrody, przygody i zabawy; niosą też humor, energię, gotowość przyjmowania nowych idei oraz nowych wyzwań. W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na funkcję zdrowotną turystyki rowerowej. W etiologii przyczyn chorób cywilizacyjnych podkreślone są czynniki toksyczności, z badań i eksperymentów wynika, że stan wytrenowania zwiększa odporność na działanie substancji chemicznych, trujących dla organizmu. Odporność można zwiększyć przez nasiloną aktywność ruchową. Zatem jasne się staje, że codzienna jazda na rowerze nie jest dla zdrowia ludzkiego zagrożeniem. Dobitnie to ilustrują wyniki eksperymentu przeprowadzonego w Waszyngtonie.

Czternastu mężczyzn (7 rowerzystów i 7 kierowców) w wieku 23-39 lat przejechało przez miasto tą samą trasą w godzinach szczytu. Okazało się, że kierowcy mieli we krwi więcej tlenku węgla niż rowerzyści. Ruch jest czynnikiem modelującym i ustalającym przemiany tlenowe tkanek na pewnym, optymalnym dla czynności organizmu poziomie. Stan wytrenowania powoduje usprawnienie ośrodkowego układu nerwowego, przetorowanie dróg ruchowych, czuciowych, czucia głębokiego i licznych połączeń koordynacyjnych. Ruchy są wykonywane przy zaangażowaniu mniejszej liczby neuronów, co obniża energetyczny koszt pracy i zwiększa precyzję wykonywanych ruchów. Stan wytrenowania zwiększa wydolność układu krążenia i jego możliwości adaptacyjne. Tak więc rower jako środek codziennej komunikacji może spełniać wielką rolę w dziele poprawy zdrowotności społecznej. Może być czynnikiem profilaktycznym w stosunku do otyłości, zwłaszcza do jej postaci hormonalnej i metabolicznej.

Ponad 50 % europejskich dzieci cierpi na nadwagę, otyłość lub ma za dużo cholesterolu we krwi. Jazda na rowerze lub pieszy spacer do szkoły, zamiast jazdy samochodem mogłyby w tym znacząco pomóc. Rodzice obawiając się zagrożeń ze strony ruchu samochodowego podwożą dzieci do szkoły pogarszając pod każdym względem sytuację. Tymczasem dzieci potrzebują dla swojego rozwoju zdrowych nawyków, a te mogą być im zapewnione przez codzienną aktywność ruchową (chodzenie pieszo, jazda na rowerze). Istnieje pilna potrzeba zachęcenia społeczeństwa do użytkowania roweru jako istotnego elementu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Pisząc artykuły na temat wycieczek rowerowych obserwuję, że wielu zrozumiało ile radości i zdrowia daje jazda na rowerze, wielu uległo "modzie na rower" ale wiem też, że do pełni szczęścia jeszcze daleko. Brakuje nam ścieżek rowerowych jakie spotykamy w krajach europejskich, takich jak Holandia, Dania czy Niemcy. Pewnie upłynie jeszcze trochę czasu zanim "w Warszawie" zrozumieją jak wielkie są potrzeby w społecznościach lokalnych w tych dziedzinach.

Gmina Gorzyce jest na razie objęta jedynie "ścieżką rowerową Euroregionu", która zaczyna się i kończy w Chałupkach. Trasa przebiega przez Karwinę, Czeski Cieszyn, Trzyniec, Jablonkow a po polskiej stronie wiedzie przez Istebnę, Wisłę, Ustroń, Skoczów, Jastrzębie, Godów, Gorzyczki do Chałupek. Jak informowały media w tym roku ma być dokładnie oznakowana. A oto kilka uwag i przypomnień zanim wyjedziemy na trasy. Rower musi posiadać sprawne hamulce, sygnał dźwiękowy, lampę ze światłem białym z przodu oraz czerwonym z tyłu. Pamiętajmy także o przesmarowaniu wszystkich ruchomych części. Jadąc rowerem pamiętajmy o trzymaniu się jak najbliżej jej prawej krawędzi, zachowując dużą ostrożność przy włączaniu się do ruchu, ustępując pierwszeństwa przejazdu pojazdom już będącym w ruchu. Przed wykonaniem manewru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu musimy upewnić się czy możemy ten manewr wykonać bez utrudnienia jazdy innym użytkownikom ruchu. Wyraźnie sygnalizujmy zamiar zmiany kierunku jazdy, upewniając się czy możemy go wykonać. Pamiętajmy też o posiadaniu karty rowerowej lub prawa jazdy, oraz o szeregu przepisów z Kodeksu o ruchu drogowym, których z braku miejsca nie wymieniono.

W następnym numerze znajdą czytelnicy opisy tras rowerowych, które można modyfikować wg własnych wymagań lub potrzeb.

Krzysztof Małek

Literatura:
"Zdrowotne aspekty użytkowania roweru" T. Kopta (miesięcznik "Aura" 3/99), "Wychowawcze walory krajoznawstwa i turystyki" K. Denek - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Szkoła Zawodowa 5/98), "Zdrowotne walory aktywności krajoznawczo - turystycznej dzieci i młodzieży" K. Denek, "Wychowanie na co dzień" nr 4-5/96


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.