Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu Sportowego "Przyszłość" Rogów.

Zebranie odbyło się w dniu 06.02.2000r. w Rogowie. Po otwarciu obrad Walnego Zebrania przez Mariana Katrynioka dokonano wyboru w głosowanu jawnym Przewodniczącego Zebrania, którym został Ryszard Nielaba oraz Sekretarza Zebrania w osobie Stefana Olejniczaka.

Na wniosek Przewodniczącego przedstawiono:

  • sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu, które złożył Prezes Marian Katryniok,
  • sprawozdanie z działalności skarbnika, które przedstawił Bolesław Gajda,
  • sprawozdanie z pracy trenerskiej złożone przez trenerów: J. Kosubek, M. Krajewski i K. Pawełek,
  • sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej złożone przez przewodniczącego Antoniego Kuczerę.

Komisja Rewizyjna po złożeniu sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom klubu, które udzielone zostało przez członków klubu jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej, w skład której po głosowaniu jednogłośnym weszli: Wincenty Pora - jako Przewodniczący oraz Zygfryd Swoboda i Dariusz Fornagiel jako członkowie.

Następnie dokonano wyboru w wyniku jawnego głosowania nowego Zarządu KS "Przyszłość" Rogów, w skład którego weszli: Bolesław Gajda, Antoni Kuczera, Marian Katryniok, Stefan Olejniczak, Jan Rozmus, Ryszard Skatuła, Tadeusz Skatuła, Jan Suchy, Florian Szczęsny, Andrzej Szymiczek, Stefan Toczek. Nowy Zarząd wybrał w głosowaniu jawnym na prezesa Klubu Sportowego "Przyszłość" Rogów Tadeusza Skatułę, na v-ce prezesa Andrzeja Szymiczka oraz sekretarza Klubu Stefana Olejniczaka.

Członkowie Walnego Zebrania dokonali jawnego wyboru Kmisji Rewizyjnej, w skład której weszli: Robert Ziedek, Jan Siedlaczek i Franciszek Neblik. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali na Prewodniczącego w/w Komisji Roberta Ziedka. Następnie nowo wybrany Zarząd przedstawił najważniejsze cele i zadania:

  • dokończenie remontu oraz obejścia "starego" boiska,
  • remont budynku sportowego,
  • budowa boiska treningowego "DĄBKI",
  • utworzenie drużyny kl. "B" i drugiej drużyny trampkarzy.

W Zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: radni: Ryszard Nielaba, B. Myśliwiec, W. Pora oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej: A. Piszczan i N. Ziedek. W zebraniu uczestniczyło 41 członków Klubu.


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.