Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przegl±daj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomo¶ci >
   Roztomiyli ludkowie!

Dobrze, że już prziszła wiosna, skończy się hajcowani w piecach i kożdy dziyń spiyrka, gdo mo i¶ć do piewnice prziłożyć. Ignac by woloł łeżkom przikłodać, taki je szporobliwy. Toż teraz się już idzie na dworze ogrzoć, bo słóneczko już fest przipiyko. Robimy już teraz w zegródkach, i radujymy sie tym wszystkim, co nóm z ziymie wylazuje. Jo moc roztomańtej zielyniny sadza i sieja. Żyjymy tym calutki lato, jeszcze nóm styknie na zima do piewnice i do krałzów. Przez to mómy dycki pinióndze, choć rynta rolniczo je fest malutko. Nikierzi godajóm, że sie nie opłaci chodzić całe lato kole tych warzyw, kej w sklepie dostanie się kupić już umyte. Jo móm na tyn tymat swoji zdani, my¶la że ta nasza zdrowo żywno¶ć też sie przyczyniyła do tego, że nóm dróga do dochtora zarosła. Bo wiymy co jymy. I choć dĽwigómy moc lot na grzbietach, to nie siedzimy caly czas, yny sie fest ruszómy. Robota na ¶wiyżym lufcie, to je też dobry lyk, kożdy dochtór to powiy. A do tego jeszcze trocha humoru i uciechy, to sie już idzie na dycki pożegnać z aptykóm. Jo noleża też do tych bab, kiere ¶piywajóm. Sóm to same starki i jeszcze prastarki. Tym młodym sie nie chce, a te stare przez to ¶piywani, czujóm sie o wiela lot młodsze. Tak prziwykły, że nie umiom już bez ¶piywanio być. Nikiere baby miały dóma opresyjo, bo chłopy nie chciały swojich ¶lubnych na próba pu¶cić. Namówiyły chłopów, żeby znimi szli na próba, bo óne się bojóm, tela przeca tych bańdziorów chodzi. Tak to baby umióm szykownie karkami zwyrtać, że te glowy nie kapujóm co je grane. Insi sie z nich ¶mioli, że z babami ¶piywajóm i sami se założyli zespół. Godali, że ich rechtór uczy, ale to było cygaństwo. Grali w karty, piyli gorzoła, a ¶piywali jak szli dudóm. Trwało to tak dłógo, aż ich policyja zgrzynyła, za zakłócani spokoju. Tóż się też dó nas prziłónczyli, choć nic do picio nie dostanóm, najwyży herbata. W cale nasze gminie je to ¶piywani, w moji wsi też żodyn kółeczków na czole nie robi, yny fest klaskajóm. Nojbardzi się podobajóm stare, ¶loński pie¶niczki, a w marcu było moc okazyji do ¶piywanio. Biydne sóm te starki, kiere muszom bawić dzieci i wyrwać sie nie umióm na to ¶piywani. Jedna starka z wózkym i malutkim bajtlym pokozała się na próbie. Jak my zaczły ¶piywać, to tak zaczon ryczeć, że musiała jechać dudóm. Radziyła sie nas, co mo robić, bo mo już do¶ć tego podciepywanio dziecek. Jedna, tako wsiowo wierszoklyta ułożyła wierszyk i kozała ji go godać, abo ¶piywać tak coby synowo słyszała. No i klapło, synowo się obraziyła i już dzieci przestala starce przinoszać. A było to tak: "Zostawiyli aniołka, poszli do kina i do pracy. Mama be i tata be, yny babcia cacy. Mama synka nie kocha, zostawio dziecko yny macocha." Wedle mnie, było to trocha za ostre, ale przeca starzi ludzie też muszóm mieć prawo do troszka rozrywki. Mómy też w tym miesioncu piykne, wiosynne ¶wiynta. Zaj¶ bydzie przewracani chałup do góry nogami, malowani jajec, pieczyni baranka i inszych maszkietów. Tóż wszystkim miylym czytelnikóm, życza zdrowych, spokojnych ¶wiónt, bogato zastawiónego stoła i fest mokrego ¶migusu.

Wasza starka Stazyja Bizóń


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.