Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Mniej liczny Zarząd nie znaczy słabszy

Walne Zgromadzenie Ludowego Klubu Sportowego "Czarni" Gorzyce

Przemiany, które zachodzą w naszym kraju od dziesięciu lat nie ominęły także sportu wiejskiego. Sport wiejski, Który dotąd mógł liczyć na ustawowe wsparcie państwa, niestety będzie musiał zmienić swoje oblicze i aby istnieć zmuszony będzie szukać własnych dochodów aby móc egzystować. Z mocy ustawy w miejsce Ludowego Zespołu Sportowego "Czarni" Gorzyce powstał po rejestracji statutu Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Gorzyce. Tym samym klub sportowy będzie zdany na sponsorów i wsparcie zdeklasowanych członków klubu. Kluby sportowe naszej gminy nadal jednak będą liczyć na wsparcie kas samorządowych (...). W niedzielę 20 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Ludowego Zespołu Sportowego "Czarni" Gorzyce. Prowadzący to zebranie Kazimierz Grzywacz przedstawił zebranym istotę zmian, które wnosi ustawa o sporcie i zreferował nowy statut klubu, który w swej treści oprócz zagadnień legislacyjnych posiada zapis mówiący, że podstawowym zadaniem klubu sportowego jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Krótkie sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Klubu oraz działalności i dokonań złożył prezes Zbigniew Grześ. Najważniejszym dokonaniem Klubu prócz dokonań stricte sportowych jest niewątpliwie dokończenie remontu płyty boiska z jego otoczeniem, co pozwoli na nowej trawiastej nawierzchni rozgrywać mecze rundy wiosennej. Sprawozdanie zakończył podziękowaniem zawodnikom, działaczom, trenerowi Tomaszowi Cieluskowi, który jako grający trener prowadzi "Czarnych" do zwycięstwa do zwycięstwa oraz wszystkim sympatykom gorzyckiego sportu. Obszerne sprawozdanie złożył także zebranym kierownik drużyny - Henryk Widenka, który pokrótce raz jeszcze analizował przebieg tak bardzo udanej końcówki rundy jesiennej. Trener i opiekun piłkarskiej młodzieży Grzegorz Folwarczny z troską o najmłodszych zwrócił uwagę na potrzebę możliwości startu naszych trampkarzy w lidze juniorów, aby chłopcy, którzy skończą wiek trampkarza nie byli "zawieszeni w próżni" ale mogli dalej doskonalić swoje umiejętności piłkarskie. To jednak wiąże się z dodatkowym obciążeniem finansowym Klubu, więc potrzebne byłoby tu wsparcie finansowe ze strony gminy jak i sponsorów. Sport wiejski oczekuje na zrozumienie dla tego co klub robi poprzez kulturę fizyczną dla wychowania młodzieży. Jakby nie patrząc, klub sportowy absorbuje kilkadziesiąt młodych ludzi (piłka nożna, tenis stołowy), którzy trenując, biorą udział w zawodach, wyrabiają w sobie bardzo wiele cech pozytywnych, które owocować będą w ich dalszym życiu, dla ich osobistego dobra jak i dla dobra społeczności(...). O dokonaniach i problemach sekcji tenisa stołowego mówił kierownik i trener sekcji - Krystian Maciończyk, najbardziej podkreślając problemy sędziowania, szczególnie w kontekście finansowym tego zagadnienia. Proponuje aby sędziowie zawodów na tym szczeblu rozgrywek mogli wywodzić się z lokalnego środowiska, co pozwoliłoby na znaczne zmniejszenie wydatków. Sprawozdania przedstawione na zebraniu przybliżyły wizerunek gorzyckiego sportu, który swoim sympatykom przynosi na pewno wiele zadowolenia i dobrze świadczy o władzach i organizacji klubu. Rzutuje także pozytywnie na wizytówkę gminy. Walne Zgromadzenie wybrało także nowe władze Klubu. Zarząd w myśl ustawy składa się z 11 członków oraz 5 osobowej Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu LKS "Czarni" Gorzyce weszli: Dariusz Błaszczok, Domański, Dudek, Grzegoszszyk, Zbigniew Grześ, Janusz Jona, Lamczyk, Lenczyk, Stanisław Parma, Henryk Wycisk, Stanisław Wycisk. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu dokonał wyboru prezesa, którym wybrano ponownie Zbigniewa Grzesia. Jego zastępcami zostali Janusz Jona oraz Stanisław Parma. Komisję Rewizyjną tworzą: Jeleń, Okręt, Edward Parma, Pukowiec i Antoni Topisz. Nowym władzom należy życzyć powodzenia i wiele satysfakcji ze swojej działalności. Zawodnikom zaś jak najwięcej sukcesów i zadowolenia, a kibicom i sympatykom powodów do radości.

Andrzej Nowak


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.