Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Słowo naczelnego

"Czytać wszystkiego nie trzeba. Należy czytać tylko to, co daje odpowiedź na zrodzone w duszy pytania". Aleksy Tołstoj

Wydaje się, że wiosna tuż, tuż. Spodziewany (ostatni) atak zimy nie powinien zaszkodzić rozwijającym się zwiastunom wiosny. Po zniknięciu pokrywy śniegowej zobaczymy nie tylko kwiaty lecz zostanie odsłonięte bogactwo lasów, po i zagajników, a ze wzrostem temperatury ujawni się smrodek "Karkoszki" i rowów - ścieków (vide: "Ekoproblemy naszej gminy"). Można by powtórzyć za Bruno Schultzem, że "Nikt nigdy nie zgłębił zmysłów wiosny".

Między innymi opóźnienia reform, niedostosowanie prawa, hołdy odpadów tarasują naszą drogę do Unii Europejskiej. Odzysk opakowań plastikowych, aluminiowych, kartonowych wynosi w Polsce kilkanaście procent a w krajach Unii Europejskiej od 50% - 90%. A wiadomo, że tylko postępy w dostosowaniu prawa określają termin przystąpienia do Unii (chociaż obserwowany powszechnie brak życzliwości, intrygi i typowa polska zawiść sytuują nas bliżej wschodu niż zachodu), także inflacja znacznie przekraczająca zakładane w 2003 roku - 4%. Tylko pytanie: czy odpowiedni poziom determinacji władz, będzie skutkował obniżeniu inflacji do tego poziomu, czy może jej wzrostem i wzrostem stopy bezrobocia. Nieraz ta "wysoka" determinacja kończy się na kolejnym pomyśle następnej reformy, polegającej na wprowadzeniu jakichkolwiek (lecz nieefektywnych) zmian.

Pomimo prowadzonej kampanii informacyjnej (jednak wg mnie bardzo skromnej), nie została określona rola samorządów, których większość tych decyzji w przyszłości będzie dotyczyła. Rola regionów Polski w tym procesie będzie coraz większa.

Na ile działania Fundacji Edukacyjnej 4-H pozwolą uaktywnić te młodsze społeczności wiejskie? Przy (i tu niestety powtarzam się) ciągle spadających realnych gmin (przy źle prorokującej stopie inflacji w styczniu b.r.) i faktycznym ograniczeniu wydatków na kulturę, większych potrzebach oświaty - należy maksymalnie wykorzystać możliwości funduszy pomocowych. Trzeba dotrzeć do młodych, do tych którzy za kilka, kilkanaście lat będą przygotowani do rządzenia poprzez zwiększanie swoich umiejętności wg zasady "Uczyć się działając" (vide: "Uaktywniać wiejskie środowisko młodych"). Przy tym trzeba pamiętać, że aktualnie panuje zasada: "Będziemy pomagać tym, którzy zechcą sobie sami pomóc".

Niektórzy czytelnicy już jakby przyzwyczaili się do cyklu, w którym prezentujemy ludzi, którzy tworzyli historię i kształtowali obraz tej wodzisławskiej ziemi. A przedstawiamy same znakomitości i dochodzimy do wniosku, że bogata jest ta nasza ziemia - w ludzi (przyjdzie czas na ujęcie ich w poważniejszym wydawnictwie).

Turystyka rowerowa jest nie tylko modna lecz w ostatnich latach rozwija się dając szansę relaksu, rekreacji, z pożytkiem dla zdrowia - pod warunkiem, że korzystamy z wyznaczonych tras, specjalnie w tym celu zbudowanych.

Las - daje możliwość proekologicznego wychowania (vide: "Trasy rowerowe Ziemi Wodzisławskiej" oraz "Rowerem po Ziemi Wodzisławskiej".) Poprowadzenie takiej trasy rowerowej przez teren naszej gminy i nawiązanie do tras krajowych i europejskich umożliwi dodatkowo dobre zareklamowanie naszej gminy i rozwój całej sfery usług i w konsekwencji rozwoju gospodarczego. Agencja Aktywnej Granicy oczekuje sugestii co do przebiegu trasy w poszczególnych gminach Ziemi Wodzisławskiej.

Nie tylko fanom sportu ale także interesującym się wychowaniem młodego pokolenia gorąco polecam rozmowę jaką przeprowadził pan Wacław Wrana z trenerem Ryszardem Wieczorkiem. Dobre początki w pracy z młodzieżą oraz tworzone przez LKS "Przyszłość" Rogów warunki dają szansę na sukces i dobrą zabawę (vide: "Strzelał gole najlepszym").

A jeżeli są stworzone m.in. warunki, jest dobra atmosfera, wystarczające środki, to można oczekiwać także efektów (vide: " Na śląską nutę po raz czwarty"). Oby każdy z nas potrafił zrobić tak doskonały użytek ze swych szczególnych uzdolnień.

Stanisław Sitek


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.