Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Roztomiyli ludkowie!

Przelecioł nom tyn rok jak biczym ción i zajś momy marzec. A w marcu mómy przeca nasze babski świynto, na kiere się baby fest radujóm. Na to wielki wydarzyni rychtujóm piyknie, śloński stroje i uczóm sie nowych pieśniczek. W kożde wsi Koło Gospodyń organizuje taki super spotkani. Fest zadowolóne idóm dudóm, z nowóm chyńcióm do życio i do roboty, kiero na wsi nima lekko. A Dziyń Kobiyt w Dómu Kultury, na dłógo zostowo wszystkim w pamiyńci. Tak dycki było, kożdy rok. Jest nóm to świynto fest potrzebne, a tu słysza, że go chcóm przemianować abo blank skasyrować. Że je to świynto kómunistyczne!! Mómy nadzieja, że je to yny smyślone, a na wsi plotka leci warciejszy niż telefón. Co by to miało kómu szkodzić, że chłopy sóm w tym dniu dó nas lepsze i kupióm nóm kwiotek? Tóż i kwiaciarnie sie szprajcnóm, jak im myni kapnie do kapsy. A że chłopy w tym dniu wiyncy wypijóm? Baby na to przimiyrajóm oczy, przeca pijóm na jejich zdrowi. Mómy w roku moc rostomańtych świónt, o świyńcie zakochanych dwa tydnie w telewizorze blamborzyli, czamu by miało prawie babski świynto zawadzać?? Przeca baby najbardzi tradycja dziyrżóm, tyn nasz ślóńsk byłby na pewno smutniejszy, gdyby go baby nie upiynkszały. Idzie zrozumieć, że sie nie podobo, jak w biurach i inkszych robotach tyn dziyń fajerujóm. Po to przeca idóm do roboty, żeby był z nich profit, a ni strata. Ale żodnego ni musi szterować, jak baby wsiowe, kiere majóm w zimie trocha wydychu, tyn dziyń pieśniczkóm uczczóm. Nie dómy se go skasyrować i basta!!! Już i tak na wsi je moc nerwów, przez ta polityka rolno, już i tak je moc wadzynio w chałupach, jak nima czym podatku zapłacić. A tu jeszcze ta troszka słóneczka i uciechy miołby nóm gdo wydrzyć? To je dobrze, że baby choć roz w roku sóm zocniejsze. dyć przez insze dnie je roztomańcie, dobrze, myni dobrze i blank pod psym. Dyć styknie, jak sie czyto te wszystki szpetne wice o babach, a jeszcze szpetniejsze o teściowych. Nikiere wice sóm rychtyk do ostudy. Np. "Na słońce i na teściowo sie dziwać nie idzie" abo że " placek je dobry ciepły, a teściowo zimno". Przeca teściowo to je też babcia! A nima babcie, kiero by swojim wnukóm nie pszoła, możno jeszcze bardzi, jak pszoła swojim dziecióm, bo mo wiyncy ciyrpliwości i czasu. czy taki redaktor, kiery się godzi na drukowani takich wiców, zapómnioł, wiela razy podciepnył swojigo bajtla teściowe, jak jechoł z babóm na wczasy? Abo na cały tydziyń, bo u babci na wsi je lepszy luft? Czas, żeby też fajne wice pisali o babach i teściowych, tak jak na to zasłójujóm.

Wszystkim babóm, młodym i tym pryndzy urodzónym, wszelakigo Szczyńścio życzy Stazyja Bizoń


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.