Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Z dziejów szkoły w Gorzyczkach

Początek szkolnictwa w Gorzyczkach przypada na rok 1880. W tym to czasie do Gorzyczek przybył pierwszy kierownik Maks Heisig. Na przestrzeni tych ostatnich 120 lat różnie układały się losy Jubilatki.

W pierwszym okresie uczono dziatwę po niemiecku, a siłę nauczycielską stanowili m.in. wspomniany Maks Heisig, Maks Knedl, Stephan Kauczor, H. Driebus, Drost, Giza, Wieczorkówna i Henryk Adamczyk (rodem z sąsiedniego Uchylska). Patronem szkoły na przełomie stuleci była firma Joseph Doms (z Raciborza). Należała do okręgu szkolnego w Raciborzu (Schulinspektionsbezirk Ratibor II). Same zresztą Gorzyczki podobnie jak i sąsiednie Gorzyce czy Uchylsko należały do powiatu raciborskiego i stanowiły integralną część Ziemi Raciborskiej (a nie wodzisławskiej).

W tamtym czasie do szkoły w Gorzyczkach uczęszczały też dzieci z Uchylska, a potem i z Kolonii Fryderyka. W latach 1922-39 szkoła w Gorzyczkach była szkołą polską. Trzeba tu dodać, że nie wszystkie dzieci uczęszczały do niej. Niektórzy posłali swe dzieci do szkół mniejszościowych (niemieckich). We wspomnianym okresie funkcję kierownika sprawowali: Henryk Adamczyk (do 1931r.) i Alojzy Grabiec. Grono pedagogiczne stanowili (w różnych okresach czasu): Paloc Józefa, Basztówna Regina, Arłamowska Maria, Pegino Kornelia, Piszczek, Retek Franciszek, Cholikowa Aleksandra, Danek Julian, Szymańska Sabina, Kurkówna Zofia, Rudnicka Jadwiga, Podeszwa Ryszard, Stefka Jan i Janik Józef. Ci nauczyciele rekrutowali się z różnych stron Polski, z Zaolzia, w mniejszej ilości z najbliższej okolicy. Mieszkali zwykle w wynajmowanych pokojach u mieszkańców Gorzyczek. Szkoła stanowiła jednak jedno z centrów życia społecznego wioski, a niektórzy pedagodzy na stałe wpisali się w jej historię. Chciałbym tu wspomnieć żyjącego jeszcze Józefa Janika - jednego z działaczy miejscowego "Strzelca". W latach 1940 (bo nauka rozpoczęła się chyba z początkiem 1940r.)-1945 szkoła była szkołą niemiecką. Kierowali nią Heindrich Kusz, a po nim Spallek. Uczyli: frau Maer, freulein Ditko i frau Weich Julietta oraz Wolmann, Jungnish i Schewior. W latach 1945-48 szkołą kierował Jan Wojczewski, po nim ponownie Alojzy Grabiec (do 1952r.). Potem kierowali jeszcze Ryszard Podeszwa, August Durczok, Alojzy Malinowski i od roku 1977 do chwili obecnej mgr Stanisław Wujec. Trzeba tu jeszcze wspomnieć o ochronkach. Przed wojną osobną ochronkę miała Kolonia Fryderyk. W Gorzyczkach znajdowała się ona w różnych miejscach. W okresie II wojny działało niemieckie Kindergarten. Po wojnie organizatorką przedszkola była Klara Piprek. Jeśli chodzi natomiast o budynki szkolne to pierwszy pochodził z 1881r. W roku 1950 zbudowano nowy. Najlepszą wizytówką każdej szkoły są oczywiście jej wychowankowie. Mury dostojnej Jubilatki opuścili m,in.: doc. dr Jan Piprek, doc. dr Ferdynand Adamczyk, dr Antoni Tyma, doc. dr hab. Erwin Krótki.

ERRATA

Ps. W krótkiej notatce "Z dziejów Szkoły w Gorzyczkach" ("U Nas" nr 3/2000, ten art. (przyp. webmaster)) z przyczyn niezależnych od autora znalazły się pewne błędy. Przede wszystkim wśród nazwisk wybitnych absolwentów nie pojawiły się (choć powinny były się znaleźć) nazwiska dr Rudolfa Adamczyka i doc. dr inż. Jana Zuzoka. Nadto błędnie podano nazwiska dwóch nauczycieli. Prawidłowo brzmią: H. Kribus i Kornelia Pepino. Przepraszamy!

Pewne kontrowersje wywołał także rok budowy szkoły (w związku z rozbieżnością w literaturze przedmiotu).

Pierwszą szkołę zbudowano w Gorzyczkach w 1880r. Natomiast w 1881r. zbudowano tzw. domek nauczyciela, do którego dobudowano potem piętro i jedną klasę. Budynek nazywano "Nowa Szkoła". W następnym numerze "U Nas" opublikujemy biografię wybitnego absolwenta szkoły - Jana Piprek.

D. Jakubczyk


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.