Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Sport - "Trzeba działać !!!

3 lutego w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta i Zarządu Gminy z przedstawicielami naszych klubów sportowych i sportu szkolnego. Dokonywano podsumowań oraz omawiano bieżące sprawy. Zasadniczą zmianą, która akurat w tych dniach następuje jest przekształcenie prawne dawnych LZS-ów w Kluby Sportowe. W związku z tym zmieniają się zasady korzystania z pomocy finansowej budżetu gminy. Stwarzają one obowiązek wygospodarowania własnych środków poprzez działalność gospodarczą lub pozyskiwanie prywatnych sponsorów. A że potrzeby są ogromne nikogo nie trzeba przekonywać.

Tymczasem już na samym starcie w nowe struktury kluby muszą ponieść koszty związane z dostosowaniem się do przepisów Urzędu Skarbowego. Tak więc działaczy czeka wiele pracy, aby móc egzystować i rozwijać się. Stąd też apel do wszystkich przedsiębiorców o wsparcie!

Inną bolączką, o której wspominali przedstawiciele klubów podczas spotkania, jest problem modernizacji i ulepszania bazy. Dotyczy to zarówno boisk, jak i obiektów zamkniętych. Cieszy natomiast coraz lepsze szkolenie młodzieży, o czym świadczą choćby ostatnie sukcesy młodych piłkarzy z Gorzyc. Przedstawiciel sportu szkolnego zwrócił też uwagę na potrzebę współpracy przy wpajaniu młodzieży zasad kulturalnego dopingu sportowego. Słusznie zauważono, że prócz szkoły w proces ten muszą włączyć się kluby, które zrzeszają młodych sportowców i organizują różnego rodzaju rozgrywki.

Oby rozpoczynający się rok 2000 obfitował w sukcesy sportowe  i organizacyjne.

W. Wrana


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.