Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
    Uroczyste otwarcie szkolnej sali gimnastycznej w Czyżowicach

Kolejny krok do przodu ...

"Roku Pańskiego 2000. w dziewiętnastym dniu października o godzinie 11., w naszej akademiji Gimnazjum w Czyżowicach odbędzie się otwarcie hali salą gimnastyczną zwaną. Wierzymy, że sobie ku szczęściu gospodarzom - żakom ku radości, zechcecie Szanowni Państwo zaszczycić je swoją obecnością. Pokornie o to prosimy" - czytamy w pięknie zaprojektowanym zaproszeniu skierowanym do naszej redakcji. Pamiętając o oddaniu we władanie czyżowickim gimnazjalistom niespełna rok temu tzw. łącznika z zaadaptowanym pomieszczeniami do nauki, z ogromnym zainteresowaniem przyjęliśmy wiadomość o ukończeniu kolejnej inwestycji oświatowej w tym środowisku.

Uroczystość otwarcia rozpoczęło tradycyjne "Gaudeamus igitur" odśpiewane przez chór szkolny. Serdecznie powitano zaproszonych gości. Byli wśród nich: Renata Caban - dyrektor......... Śl. Kuratorium Oświaty w Katowicach, wizytator Hanna Świergolik z Delegatury Śl. Kuratorium Oświaty w Rybniku, Krystyna Durczok - wójt Gminy Gorzyce i jego zastępca - Helena Lazar, Jerzy Pawelec - przewodniczący Rady Gminy w Gorzycach, Benedykt Tannenberg, Edward Wrana, Edward Płaczek, Bogdan Myśliwiec oraz Elżbieta Kołek z Zarządu Gminy Gorzyce, Maria Władarz - sekretarz UG, Bernadeta Grzegorzek - skarbnik Gminy, Rafał Płaczek - inspektor ds. inwestycji gminnych, ks. Jerzy Dudek i Hilary Bywalec - czyżowiccy duszpasterze, Helena Łyp - dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej i Daniela Kowalska - jego główna księgowa, Jerzy Cichy i Piotr Pawlica ze Społecznego Komitetu Budowy, Bernadeta Sanecznik z gorzyckiego oddziału ZNP, radni Czyżowic - Izabela Waliczek i Stanisław Mikos oraz sołtys Marian Jureczka, dyrektorzy przeszkoli szkół podstawowych oraz gimnazjów gminnych, przedstawiciele firm wykonawczych pracujących przy budowie sali gimnastycznej: Jan Bąk z wodzisławskiej Firmy ZPRB "Marcinek-Bąk", inż. Stefan Maciończyk - inspektor nadzoru, Henryk Skupień z "Elmachu", inż. Zbigniew Kowalski - inspektor nadzorujący przebieg robót instalacyjnych - elektrycznych, Stefan Adamczyk - były przewodniczący Rady Rodziców oraz jej aktualne przewodniczące - Agnieszka Paloc (Gimnazjum) i Bożena Bajer (Szkoła Podstawowa), Rady Pedagogiczne obu szkół.

Część artystyczną przygotowali wspólnie uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Poważny, zmuszający do przemyśleń program poetycki, w ciekawej oprawie scenograficznej i muzycznej wzbogaconej barwnym obrazem z pozyskanego niedawno dla szkoły labtopu nagrodzono serdecznymi, w pełni zasłużonymi brawami.

Bardzo podoba się również występ szkolnej dziewczęcej grupy folklorystycznej w strojach regionalnych i melodyjna piosenka o śląskim śpiewaniu. Wielkimi brawami za radosny pląs z klaskaniem podziękowano najmłodszym wychowankom czyżowickiej podstawówki.

Po części artystycznej rozpoczęły się wystąpienia okolicznościowe.

Stefania Rodak, dyrektor czyżowickiego Gimnazjum w okazjonalnym wystąpieniu (drukujemy je obok) przedstawiła historię budowy sali gimnastycznej i ludzi związanych z realizacją tego zadania.

Zwróciła uwagę zebranych na ogromne zaangażowanie mieszkańców Czyżowic w tworzeniu nowoczesnego wizerunku swojej wsi, w którym dobrze wyposażona, nowoczesna szkoła stanowi element zasadniczy. Podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli z tą budową związani i mają swój wymierny, osobisty udział w jej sfinalizowaniu.

Wyraziła też nadzieję, że na dalszą drogę planowanego rozwoju gimnazjum takie postawy i społeczne zaangażowanie Czyżowian są dobrym prognostykiem.

Wójt Gminy, Krystyna Durczok mówiąc o zaangażowaniu środków finansowych w tę inwestycję, wymieniła kwotę 2. milionów 300 tyś. złotych , z których 315 tys. złotych pozyskano z Śląskiego Kuratorium Oświaty, a kolejne 85 tys. złotych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (tytułem uruchomienia w obiekcie kotłowni olejowej). Podając parametry i omawiając funkcje użytkowe obiektu (patrz: "Informacja o zadaniu inwestycyjnym "Rozbudowa Szkoły Podstawowej - etap I wraz z budową sali gimnastycznej w Czyżowicach) podziękowała szczególnie serdecznie za zaangażowanie i rzeczową współpracę dyrektorom - Stefanii Rodak (Gimnazjum) i Zdzisławie Sobik (Szkoła Podstawowa), przewodniczącemu Społecznego Komitetu Budowy Jerzemu Cichemu, inwestorom z firmy ZPRB w Wodzisławiu - Zawadzie - panom Henrykowi Marcinkowi i Janowi Bąkowi oraz inspektorowi ds. inwestycji przy UG - Rafałowi Płaczkowi, wręczając wymienionym wiązanki kwiatów.

O szczególnym stosunku lokalnych środowisk do szkoły w małych miejscowościach mówiła dyrektor Renata Caban z Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Życzyła Czyżowianom stworzenia szkoły przyjaznej dzieciom, młodzieży i rodzicom, gminie - radości i satysfakcji z wychowanków tej szkoły w przyszłości.

Agnieszka Paloc, przewodnicząca gimnazjalnej Rady Rodziców dziękując wszystkim zaangażowanym w budowę sali gimnastycznej cytując Elizę Orzeszkową stwierdziła "Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne". U nas zostały pokonane wspólnym wysiłkiem wielu oddanych sprawie ludzi.

"Jestem dumny z postawy i zaangażowania Czyżowian" - powiedział Jerzy Pawelec, przewodniczący Rady Gminy w Gorzycach, mieszkaniec Czyżowic. W tej sali z całą pewnością będzie się realizowała stara zasada: "W zdrowym ciele - zdrowy duch!" - stwierdził kończąc wystąpienie.

Miłą niespodziankę sprawił pani dyrektor Stefanii Rodak - Piotr Pawlica, Czyżowianin, redaktor gazety lokalnej "U Nas", z wielką pasją oddający się zbieraniu i gromadzeniu materiałów i wiadomości historycznych dotyczących naszej gminy i okolicy. Wręczył jej odnalezione akta archiwalne z roku 1848 dotyczące powołania pierwszej placówki oświatowej w Czyżowicach.

Po uroczystym przecięciu wstęgi miejscowi duszpasterze, ks. Jerzy Dudek i Hilary Bywalec dokonali poświęcenia sali gimnastycznej.

Ten fakt stał się sygnałem do rozpoczęcia zwiedzania sali i jej zaplecza.

Zebrani zrobili to z ochotą i dużym zainteresowaniem.

Sala (24,95 x 12 m) z błyszczącą świeżym lakierem podłogą, wyznaczonymi boiskami do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej, jest w dniu otwarcia zabezpieczona dającym się zwijać linoleum. W ten sposób jest chroniona przed zarysowaniami i uszkodzeniami (powodowanymi tradycyjnym obuwiem, ustawianiem, przesuwaniem mebli np. stołów przy okazji imprez innych niż sportowe). Pięknie prezentuje się sala z galerii na piętrze, przeznaczonej dla obserwatorów tego, co będzie się działo na parkiecie.

Delikatne szarości i biel glazury w sanitariatach (także dla użytkowników niepełnosprawnych!) - szatniach, umywalniach i w.c. oddzielnych dla dziewcząt i chłopców budzą nadzieję, na właściwe z nich korzystanie i poszanowanie przez przyszłych użytkowników.

Wspólny poczęstunek w nowej sali zakończył przedpołudniowe uroczystości związane z oddaniem jej do użytkowania.

Na popołudnie zaplanowano tutaj pierwsze rozgrywki sportowe.

O punkty miały walczyć reprezentacje.....

Odtąd będzie tu ruch i gwar nieustannie - zapewniają gospodarze nowego obiektu sportowego w Czyżowicach.

Krystyna Okoń


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.