Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Wójtowie Czyżowic (6)

Wojciech Kwiatoń to pierwszy po II wojnie światowej naczelnik gminy Czyżowice od kwietnia 1945 r. do jesieni 1945 r., zaś ówczesny Zarząd Gminy mieścił się w budynku Jana Wysłuchy przy obecnej ul. Wodzisławskiej nr 80 (zdjęcie nr 1). Urząd przejął po nim Józef Wilhelm Połomski wcześniej zanim Wojciech Kwiatoń z dniem 1 października 1945 r. podjął pracę w Starostwie Powiatowym w Rybniku. Ponadto Wojciech Kwiatoń został wybrany przewodniczącym Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z siedzibą przy ul. Wodzisławskiej dzisiaj nr 79 w wyniku wyborów do Gromadzkiej Rady Narodowej, które odbyły się 14 kwietnia 1961 r. Pełnił tę funkcję jako następca Jana Musioła od 1 maja 1961 r. do 11 lipca 1968 r. (zdjęcie nr 2).

Wojciech Kwiatoń urodził się 29 marca 1909 r. w Czyżowicach w rodzinie górnika i powstańca śląskiego Filipa (ur. 28 kwietnia 1871 r. w Czyżowicach, zm. 20 maja 1951 r. w Czyżowicach) i Katarzyny z d. Kubica (ur. 25 listopada 1873 r. w Czyżowicach, zm. 13 października 1954 r. w Czyżowicach) (zdjęcie nr 3). W 1923 r. ukończył Szkołę Powszechną w Czyżowicach. W okresie międzywojennym pracował półtora roku na kopalni "Rymer" w Niedobczycach i ok. 2 lat w cegielni na Maruszach, poza tym był bezrobotnym. W latach 1933/34 odbywał czynną służbę wojskową w 75 pułku piechoty w Chorzowie. W dniu 17 czerwca 1935 roku w Jedłowniku zawarł związek malżeński z Teresą z d. Machnik ur. 15 października 1914 r. w Czyżowicach. Urodziło się 2 synów i 2 córki. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. i 10 września 1939 r. dostał się do niewoli w miasteczku Pacanów koło Krakowa. Dzięki znajomości języka niemieckiego i pochodzeniu z Górnego Śląska już 20 września został zwolniony i wrócił do swej rodziny w Czyżowicach. W czasie okupacji prcował jako robotnik w cegielni na Maruszach oraz na kopalni "Anna" w Pszowie. W 1945 roku został aresztowany przez "Gestapo" za uchylenie się ze służby wojskowej w "Volkssturm'ie" i osadzony w więzieniu w Wodzisławiu Śl., skąd dzięki bombardowaniom lotnictwa radzieckiego udało mu się uciec. W latach 1945-48 pracował jako pracownik umysłowy w Starostwie Powiatowym w Rybniku, po czym do 1957 r. w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W latach 1957-61 był pracownikiem umysłowym na kopalni "Rymer" w Niedobczycach. Zaś z dniem 1 maja 1961 r., o czym już wspomniałem wyżej, objął funkcję przewodniczącego Prezydium GRN. Zmarł nagle 11 lipca 1968 r. w Czyżowicach, a jego żona Teresa 30 lipca 1991 r. również w Czyżowicach.

Objaśnienie:

  • "Volkssturm" to coś w rodzaju pospolitego ruszenia zarządzonego przez hitlerowców pod koniec wojny. 
  • "Gestapo" - dosłowne tłumaczenie skrótu: "Tajna Policja Państwowa".

Materiały źródłowe:

  • Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach.
  • Życiorys Wojciecha Kwiatonia.
  • Przekaz ustny Tadeusza Kwiatonia - syna, ur. w 1950 r., zam. w Czyżowicach.

Stanisław Sosna


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.