Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   II miejsce w kraju w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 1999

W związku ze zdobyciem Gminy Gorzyce II miejsca w kraju w sportowym turnieju miast i gmin 1999, który to turniej jest objęty patronatem Prezydenta RP. Gmina nasza otrzymała zaproszenie na uroczystość wręczenia wyróżnień do Warszawy do Pałacu Prezydenckiego. Gminę Gorzyce reprezentował J. Zientek w-ce przewodniczący Rady Gminy. Oto krótka relacja z tej uroczystości.

Jeżeli ktokolwiek był kiedyś w Warszawie i przechodził obok Pałacu Prezydenckiego zawsze nasuwa się refleksja, że tu oto urzęduje Prezydent RP. Zupełnie inaczej odbiera się ten fakt jeżeli można wejść do środka tego Pałacu a tym bardziej brać bezpośredni udział w uroczystości. Pojawia się wtedy na pewno jakaś obawa i trema, a zarazem satysfakcja, iż można bezpośrednio uczestniczyć w uroczystości wręczenia wyróżnienia w Pałacu Prezydenckim i reprezentować Gminę Gorzyce.

Uroczystość rozpoczynała się o godz. 17.00. Wchodząc na plac Pałacu trzeba było przejść przez bramę przy której wartę trzymało wojsko, a zarazem żołnierze mieli listę gości zaproszonych i jeżeli było się na tej liście (bez legitymowania) wchodziło się do Pałacu Prezydenckiego. Jeszcze jedno sprawdzenie listy z wykazem nazwisk i funkcji sprawującej w samorządzie i obsługa Pałacu prowadziła do sali gdzie odbywały się główne uroczystości. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wystrój, wielkość sali, ilość kamer i fotoreporterów, a przede wszystkim zespół ludzi których „zna się” tylko z telewizji robi wrażenie. Z jednej strony wzdłuż sali stoją przedstawiciele samorządów miast i gmin z drugiej ministrowie parlamentarzyści, przedstawiciele kultury fizycznej i sportu, przedstawiciele P.K.O.L, związków zawodowych i ludzi z otoczenia Prezydenta RP po chwili oczekiwania zostaje zapowiedziany i wchodzi Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Następują powitania Prezydenta z gośćmi zaproszonymi i przemówienia. Pierwszy głos zabrał Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w swoim przemówieniu przede wszystkim podziękował wszystkim, którzy bezpośrednio zaangażowali się w organizację tego turnieju. Była mowa o regulaminie jaki obowiązuje w czasie tej imprezy, że chodzi przede wszystkim o ogólnie pojęty ruch z pożytkiem dla zdrowia. Zachęcał do jeszcze większej frekwencji w sportowym turnieju miast i gmin 2000. Następnie głos zabrał minister TKKF i S Jacek Dębski. Zwrócił uwagę, że powinno być jeszcze większe rozpropagowanie i reklama tego turnieju do czego zachęcał obecnych na uroczystości przedstawicieli mediów. Po przemówieniu odbyło się wręczenie pucharów i wyróżnień za zdobycie poszczególnych miejsc w grupach z podziałem na ilość mieszkańców. Wręczenia dokonał Prezydent A. Kwaśniewski w towarzystwie ministra TKKF i S Jacka Dębskiego. Wręczenie to odbywało się w ten sposób że przedstawiciel P.K.O.L odczytywał które miejsce zajęła dana miejscowość w grupie i kto odbiera puchar lub wyróżnienie. Pierwsi otrzymali duże puchary przedstawiciele województw i tu I miejsce zajęło woj. śląskie, następnie wszystkie miejscowości wg ilości mieszkańców. Jak już zostało na wstępie napisane Gmina Gorzyce zajęła II miejsce w grupie do 20 tys mieszkańców. I miejsce w naszej grupie zajęła Limanowa. Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do sali obok, gdzie w towarzystwie Prezydenta i wszystkich obecnych toczyły się na stojąco wokół stołu luźne rozmowy właśnie na temat odbytego turnieju jak również planów w tym zakresie na rok 2000.

Zientek Janusz.


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.